gaffar

gacır

gacır "metalik sürtünme sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

gaddar

Arapça ġdr kökünden gelen ġaddār غدّار z "zalim, kıyıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġadara غدر z "zulmetti, kıydı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

gadir

Arapça ġdr kökünden gelen ġadr غدر z "kötülük, zulüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġadara غدر z "zulmetti, kıydı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

gadolinyum

Yeni Latince gadolinium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Johan Gadolin "Finlandiyalı mineralojist (1760-1852)" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

gaf

Fransızca gaffe "pot kırma, utandırıcı hata" sözcüğünden alıntıdır.

gaffar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
dilegüm budur Kerīm-i zū’l-minen ġaffardan.

Köken

Arapça ġfr kökünden gelen ġaffār غفّار z "Allah'ın bir sıfatı, bağışlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غَفَرَ z "bağışladı, merhamet etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için mağfiret maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

gafur


10.08.2017
gafil

Arapça ġfl kökünden gelen ġāfil غافل z "habersiz, aymaz, bilinçsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gaflet

Arapça ġfl kökünden gelen ġafla(t) غفلة z "aymama, habersiz olma, boş bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

gag

İngilizce gag "1. ağız tıkacı, gülmekten tıkanma, 2. tiyatroda irticalen yapılan espri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

gaga

ga ga "kuş sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

+gâh

Farsça ve Orta Farsça gāh گاه z "1. yer, makam, 2. müzikte makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça gathu- "makam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde gāthā- "makamla okunan ilahi" sözcüğü ile eş kökenlidir.