gaflet

gadir

Arapça ġdr kökünden gelen ġadr غدر z "kötülük, zulüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġadara غدر z "zulmetti, kıydı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

gadolinyum

Yeni Latince gadolinium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Johan Gadolin "Finlandiyalı mineralojist (1760-1852)" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

gaf

Fransızca gaffe "pot kırma, utandırıcı hata" sözcüğünden alıntıdır.

gaffar

Arapça ġfr kökünden gelen ġaffār غفّار z "Allah'ın bir sıfatı, bağışlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafara غَفَرَ z "bağışladı, merhamet etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

gafil

Arapça ġfl kökünden gelen ġāfil غافل z "habersiz, aymaz, bilinçsiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

gaflet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kamuġ ġaflat ol bu sevinçin tarab / bu ġaflat bile öz yoḳadur ˁacab [tümü gaflettir o sevinç ile neşe, bu gaflet ile insan kendini mahveder, garip şey] [ Andreas Tietze, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati, 1405]
ğaflet uykusından uyanuŋ ve kulağuŋuzdan pamuğı çıkaruŋ

Köken

Arapça ġfl kökünden gelen ġafla(t) غفلة z "aymama, habersiz olma, boş bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غفل z "habersiz idi, aymadı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

gaflet uykusu

Bu maddeye gönderenler

gafil, iğfal, tegafül


22.02.2020
gag

İngilizce gag "1. ağız tıkacı, gülmekten tıkanma, 2. tiyatroda irticalen yapılan espri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

gaga

ga ga "kuş sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

+gâh

Farsça ve Orta Farsça gāh گاه z "1. yer, makam, 2. müzikte makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça gathu- "makam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde gāthā- "makamla okunan ilahi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gaile

Arapça ġwl kökünden gelen ġāˀila(t) غائلة z "başa gelen bela, talihsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāla غَالَ z "(aniden) saldırdı, uğradı, üşüştü" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ġūl غول z "gulyabani, aniden saldıran efsane yaratığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

gaip

Arapça ġyb kökünden gelen ġāˀib غائب z "göz önünde olmayan, yitik, saklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāba غَابَ z "yok idi, hazır değildi (was absent), kayıp idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.