galebe

gak

onom gak/guk karga veya büyük kuş sesi

gakkoş

çoc

gala

Fr gala şenlik, festival İt gala a.a. Ger *waljan yuvarlanmak, dansetmek << HAvr *welh₁-¹ (*wel-)

galaksi

Fr galaxie, galact- Samanyolu, samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi EYun galaksías γαλαξίας z«süt yolu», a.a. EYun gála, galakt- γάλα, γαλακτ- zsüt << HAvr *ǵlák-t- süt

galat

Ar ġalaṭ غَلَط z [#ġlṭ faˁal msd.] yanlış, yanılma Ar ġalaṭa غَلَطَ zyanıldı

galebe

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ġalaba kıldı anıŋ üze = ġālib boldı

Ar ġalaba(t) غلبة z [#ġlb faˁala(t) msd.] üstün olma, yenme Ar ġalaba غَلَبَ züstün idi, üstün geldi

Benzer sözcükler: galebe çalmak

Bu maddeye gönderenler: galip (galiba), kalabalık, mağlup, tegallüp (mütegallibe)


10.05.2021
galen

Fr galène kurşun içeren bir mineral EYun galenḗ γαλενή zkurşun

galeri

Fr galerie revak, kemerli koridor, resim ve heykel sergilenen yer İt galeria a.a. OLat galileia/galeria a.a.

galeta

İt galetta Fr galette [küç.] küçük yassı peksimet Fr galet çakıl taşı +et° Kelt *galos taş

galeyan

Ar ġalayān غليان z [#ġly faˁalān msd.] kaynama, taşma, azma Ar ġalā غلا zkaynadı

galiba

Ar ġāliban غالباً z [zrf.] üstün olasılıkla, çoğu zaman Ar ġālib غالب z [#ġlb] üstün +an