galvanize

galip

Ar ġālib غالب z [#ġlb fāˁil fa.] üstün Ar ġalaba غَلَبَ züstün idi, üstün geldi, yendi

galiz

Ar ġalīẓ غليظ z [#ġlẓ faˁīl sf.] yoğun, kaba Ar ġalaẓa غَلَظَ zkabalaştı, koyulaştı

galon

İng gallon sıvı hacim ölçüsü EFr galon/jalon ~? Kelt

galop

Fr galop atın dörtnala gidişi << EFr walop a.a. <? Ger *hlaupan koşmak, seğirtmek

galoş

Fr galoche takunya, tahta tabanlı ayakkabı << OLat gallicula solea Galyalılara özgü takunya, sabo öz Gallia Galya, Fransa +icul°

galvanize

[ İbrahim Edhem Paşa, Medhal-i İlm-i Jeoloji, 1863]
elektrik ve galvanizma kuvvetleriyle gayet şiddetli hararet hasıl etdirildiği ma'lūm ve mücerrebdir. [ Arşiv Belg. Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, 1884]
dere ve oluklar galvanizli borudan olacakdır

Fr galvaniser sacı çinko ile kaplamak öz Luigi Galvani İtalyan fizikçi (1737-1798) +ise-

Benzer sözcükler: galvaniz, galvanometre


27.06.2020
galyum

YLat gallium bir element Lat gallus horoz +ium öz Lecoq de Boisbaudran Fransız fizikçi (1838-1912)

+gam

Fr +game [bileşik adlarda] evlenme, evlenen EYun gámos γάμος zdüğün, evlenme << HAvr *gmə-o- HAvr *ǵeme- düğün, evlenmek

gam1

Ar ġamm غمّ z [#ġmm faˁl msd.] keder, karamsarlık Ar ġamma غمّ zkararttı, gizledi, kalbi karamsarlık ve kederle doldu ≈ Aram ˁāmam עממ z [#ˁmm] kararmak, karanlık olmak

gam2

Fr gamme müzikte do'dan do'ya nota dizisi << OLat gamma 1. müzikte do sesi, 2. a.a. (İlk kullanım: Guido d'Arezzo, İtal. müzik kuramcısı (ö. 1050).) EYun gámma γάμμα zYunan alfabesinin üçüncü harfi

gama

EYun gámma γάμμα zYunan alfabesinin üçüncü harfi, Γ