garaz

garabet

Arapça ġrb kökünden gelen ġarāba(t) غرابة z "garip ve yabancı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "uzaklaştı, ayrıldı, (güneş) battı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

garaib

Arapça ġrb kökünden gelen ġarāˀib غَرائِب z "garip şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarība(t) غريبة z "garip şey" sözcüğünün faˁāˀil vezninde çoğuludur.

garaj

Fransızca garage "1. tekne veya diğer taşıt aracını kapalı yerde muhafaza etme, 2. bu amaçla kullanılan kapalı yer" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garer veya guarer "korumak, muhafaza etmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir.

garanti

Fransızca garantie "güvence" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garantir "güvence vermek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca garant "koruyan, güvence veren" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca sözcük Fransızca garer veya guarer "korumak, güvenceye almak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

garantör

İngilizce guarantor "garanti eden" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce guarantee "garanti etmek, güvence vermek" sözcüğünden türetilmiştir.

garaz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
çün ġaraż [amaç] birdür bire bitmek gerek / biriküben bir yola gitmek gerek [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ğaraz: scopus sagittariorum [okçu hedefi] & intentio, propositum [maksat, niyet] & item machinatio, passio animi, mala intentio, malignus affectus, odium, malevolentia [içten pazarlık, kötü niyet, nefret].

Köken

Arapça ġrḍ kökünden gelen ġaraḍ غرض z "1. ok hedefi, 2. amaç, kasıt, özellikle gizli kasıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḍa "özledi, arzuladı, yokluğunu hissetti, elem duydu" fiili ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Türkçe kullanımda olumsuz anlamı ağır basmıştır.


22.09.2017
gard

Fransızca garde "1. koruma, korunma, 2. korucu, bekçi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garder "bakmak, gözetmek, korumak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ward- biçiminden alıntıdır. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wor-tu-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wer-¹ kökünden türetilmiştir.

garden parti

İngilizce garden party "bahçede verilen parti" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce garden "bahçe" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen gardin sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Geç Latince hortus gardinus "etrafı duvarla çevrili bahçe" deyiminden evrilmiştir. Geç Latince deyim Germence yazılı örneği bulunmayan *wardon "korunaklı, çevrili" biçiminden alıntıdır. ) ve İngilizce party sözcüklerinin bileşiğidir.

gardenya

Yeni Latince gardenia "bir çiçek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Alexander Garden "İskoçyalı doğabilimci (ö. 1791)" özel adından türetilmiştir.

gardiyan

Venedikçe vardián "(gemide) bekçi, nöbetçi" veya (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §699) Fransızca gardien "1. bekçi, özellikle cehennemin bekçisi olan melek, 2. hapishane bekçisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Fransızca guardare veya garder "korumak, gözetmek, nöbet beklemek" fiilinden türetilmiştir.

gardrop

Fransızca garde-robe "giysi dolabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garde "koru" ve Fransızca robe "giysi" sözcüklerinin bileşiğidir.