garip

gardiyan

Venedikçe vardián "(gemide) bekçi, nöbetçi" veya (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §699) Fransızca gardien "1. bekçi, özellikle cehennemin bekçisi olan melek, 2. hapishane bekçisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Fransızca guardare veya garder "korumak, gözetmek, nöbet beklemek" fiilinden türetilmiştir.

gardrop

Fransızca garde-robe "giysi dolabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garde "koru" ve Fransızca robe "giysi" sözcüklerinin bileşiğidir.

garet

Arapça ġwr kökünden gelen ġāra(t) غارة z "akın, soygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāra غَارَ z "daldı, akın etti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

gargara

Arapça ġr kökünden gelen ġarġara(t) غرغرة z "bir sıvıyı boğazında sesli olarak yuvarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ġarġara غرغر z fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

gariban

Türkiye Türkçesi garip "fakir, düşkün, zavallı" sözcüğünden +ān3 ekiyle türetilmiştir.

garip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yabancı" [ Kutadgu Bilig, 1069]
ġariblik yérinde kerek bolġa neŋ [yabancılık yerinde bir şey lazım olsa] "... tuhaf" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ġarīb: kendü memleketinden ayirılmış. Peregrinus, extraneus, alienigena, exoticus & ˁacīb: mirabilis. "... zavallı" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ġarīb: (...) 2. Kimsesiz, zavallı, biçare.

Köken

Arapça ġrb kökünden gelen ġarīb غريب z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "ayrıldı, uzaklaştı, yola gitti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

Daha fazla bilgi için garp maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Fakir, düşkün, zavallı" anlamı Türkçede derivatiftir.

Benzer sözcükler

garibe, garibim, garibine gitmek, gariplik

Bu maddeye gönderenler

garaib, gariban, garipse-, gureba


19.09.2017
garipse|mek

Türkiye Türkçesi garip sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ġarīb sözcüğünden alıntıdır.

gark

Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غَرْق z "1. (suya) batma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غَرِقَ z "(suya) battı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

garnitür

Fransızca garniture "donatım, armatür, süsleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garnir "tahkim etmek, donatmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *warnjan "korunmak" fiilinden alıntıdır.

garnizon

Fransızca garnison "savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garnir "tahkim etmek, korumaya almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *warnjan "kendini korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *waran "gözetmek, korumak" fiilinden türetilmiştir.

garp

Arapça ġrb kökünden gelen ġarb غرب z "günbatımı, batı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "1. ayrıldı, uzaklaştı, (gün) battı, 2. ayrı idi, yabancı veya tuhaf idi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁrēbā ערבא z "gün batımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen erēbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )