gastronomi

gastr(o)+

Fransızca ve İngilizce gastro+ "[bileşik adlarda] mide" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *grastēr biçiminden evrilmiştir. Yunanca biçim Eski Yunanca gráō γράω z "yutmak, sömürmek" fiilinden türetilmiştir.

gastrik

Fransızca gastrique veya İngilizce gastric "mideye ait, midesel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden alıntıdır.

gastrit

Fransızca gastrite "mide iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gastḗr γαστήρ z "mide" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir.

gastroenteroloji

Fransızca gastro-entérologie "mide ve bağırsak hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

gastroentestinal

Fransızca gastro-intestinal "mide ve bağırsağa ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gástron γάστρον z "mide" ve Latince intestinum "bağırsak" sözcüklerinin bileşiğidir.

gastronomi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1959]
Larousse Gastronomique kamusunda ancak iki küçük satırlık bir izah var.

Köken

Fransızca gastronomie "damak zevki uzmanı, lokantacı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için gastr(o)+, +nomi maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

gastronomik


11.09.2018
gato

Fransızca gâteau "pasta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca gastels "hamur işi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wastil biçiminden evrilmiştir.

gavs

Arapça ġwṣ kökünden gelen ġawṣ غوص z "1. (özellikle inci için) denize dalma, inci dalgıçlığı yapılan yer, 2. tasavvufta en derin mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāṣa "inci dalgıçlığı yaptı" fiili ile eş kökenlidir.

gâvur

Farsça gabr گبر z "1. Zerdüşt dinine mensup, ateşperest, 2. Müslüman olmayan, kâfir" sözcüğünden alıntıdır.

gayakol

İngilizce guaiacol "tıpta öksürük giderici ve antiseptik olarak kullanılan bir organik madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce guaiacum "Orta Amerika kökenli bir bitki" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük G. Amerika dillerinden Taino dilinde bir sözcükten alıntıdır.

gaybubet

Arapça ġyb kökünden gelen ġaybūba(t) غيبوبة z "birinin gıyabında konuşma, gıybet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāba غَابَ z "yok idi, kayıp idi, kayboldu" fiilinin faˁlūla(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.