ge(o)+

gazi

Ar ġāzi غازٍ z [#ġzw fāˁil fa.] 1. akıncı, istilacı, 2. İslam için savaşan Ar ġazā غَزَا zmurat etti, akın etti

gazino

İt casino [küç.] 1. kulübe, evcik, baraka, 2. müzikli lokanta İt casa ev << Lat casa a.a. << HAvr *ket- a.a.

gazoz

Fr eau gaseuse [fem.] gazlı su, limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek Fr gazeux gazlı Fr gaz +os°

gazpaço

İsp gazpacho İspanya usulü soğuk sebze çorbası

ge(o)+

jeofizik [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
beynelmilel jeofizik ve jeoloji kongresi jeopolitik [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
jeopolitik yani siyasî-coğrafî vaziyeti ve bu vaziyetten doğan sevkulceyşî durumu jeotermal [ Cumhuriyet - gazete, 1973]
Türkiyenin enerji envanterinin yapılması, yeni enerji kaynakları aranması, jeotermal enerji

Fr géo+ İng geo+ [bileşik adlarda] yer, zemin, yeryüzü EYun gḗ/gaía γή/γαία zyer, toprak

Not: Almancadan alınan geometri ve geoid gibi birkaç türev dışında, Fransızcadan alınan jeo+ yazımı Türkçede tercih edilir. Coğrafya biçimi Arapçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: jeo+, jeodinamik, jeofizik, jeokimya, jeomorfoloji, jeopolitik, jeosantrik, jeosenklinal, jeosismik, jeotermal, jeotermi, jeotropizm, jeotropizma

Bu maddeye gönderenler: apoje, coğrafya, geoid, geometri, jeodezi, jeoloji


14.11.2019
gebe

<< OTü kebe iri, şişkin ≈? ETü kaba a.a.

geber|mek

<< OTü keber- şişmek, özellikle karnı şişmek ≈? ETü ḳapar- şişmek

gebere

Yun kápari κάπαρι zçiçekleri turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa << EYun kápparis κάππαρις za.a. Aram ḳaphar קפר za.a.

gebeş

Ar kabş كبش z [#kbş faˁl ] koyun veya keçinin erkeği, koç ≈ Aram kewş כֶּבְשׁ z [#kbş] bir yaşını aşmış erkek koyun ≈ İbr kewes כֶּבֶשׂ z [#kbş] a.a. ≈ Akad kabsu erkek koyun

gece

<< ETü kéçe gece, geç vakit ETü kéç geç +A

gecekondu