geniş

genel

<? TTü geŋ geniş, bol +Al

genelev
genelge

YTü genel +gA

general

Fr générale [fem.] Fr capitaine général genel kumandan Fr général genel << Lat generalis soya ait, genel Lat genus, gener- soy, ırk +al°

genetik

Fr génétique üremeye veya soya ilişkin, kalıtımsal, ırsi EYun genētikós γενητικός za.a. EYun génesis γένεσις züreme +ik° EYun gígnomai, gen- γίγνομαι, γεν- zdoğurmak +sis

geniş

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kéŋ [[geniş olan her şey]], kéŋ tōn opramaz [bol giysi yıpranmaz] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
geŋış: Latus, laxus.

TTü géŋ enli, rahat +Iş << ETü kéŋ a.a.

Not: Karş. Çuv kan- "rahat olmak, ferahlamak", kanlĕ "ferah, rahat". İşlevsel açıdan muğlak olan +Iş ekli türeve TTü dışında rastlanmaz; ancak Çuvaşça paralel biçimin varlığı, türevin eski olabileceğini düşündürür. TTü géŋ sıfatı yakın döneme dek dek yaygın olarak kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: genişlemek, genişletmek

Bu maddeye gönderenler: genel (genelev, genelge, gensoru), geniz (geğir-), genleş-, gevşe-


31.07.2021
genitif

Alm Genitiv ismin iyelik hali Lat genitivus doğuma veya soya ilişkin Lat gignere, genit- doğurmak

geniz

<< TTü geŋiz ağzın dilcik ardında kalan iç bölmesi <? ETü kéŋ geniş

genleş|mek

TTü géŋ geniş, bol +lAş-

genom

§ Alm Gen γίγνομαι, γεν- z İng genome yeni doğan organizmaya genetik olarak aktarılan bilginin tümü Alm Genom [abb.] a.a. (İlk kullanım: 1920 Hans Winkler, Alm. biyolog.) Alm Chromosom

gensoru

TTü genel soru [abb.]