gez

gevrek

<< ETü kegrek/kevrek kıkırdak ETü kegre- kırılgan ve kof hale gelmek +Uk

gevşe|mek

<< TTü geŋşe- genişlemek, bollaşmak TTü geŋiş geniş +(g)A-

gey

İng gay 1. neşeli, 2. eşcinsel Fr gai neşeli

geyik

<< ETü keyik otçul yabani hayvanların genel adı, özellikle geyik

geyşa

Jap geişa sanatçı § Jap gei sanat Jap sha kişi

gez

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ok kezi [[okun üzerindeki çentik]]

<< ETü kez oyuk, çentik

Not: ETü kerki "dülger keseri", kert- "oymak, çentmek", kergük "koyunun çukurlu olan üçüncü midesi, kırkbayır" sözcüklerinde ünsüz öncesi /z/ > /r/ dönüşümü görülür.

Benzer sözcükler: gez göz arpacık

Bu maddeye gönderenler: gedik, gerek (gereç, gerekçe, gereksin-), kert-


22.04.2015
gez|mek

<< ETü kez- dolanmak, gidip gelmek

gezegen

TTü gez- +(g)An

gezgin

TTü gez- +gIn

gezi

ETü kezig tekerrür, sıra, nöbet ETü kez- dolanmak, dolaşmak, gidip gelmek +I(g)

gezinti

TTü gez- +(In)tI