gezi

geyşa

Jap geişa sanatçı § Jap gei sanat Jap sha kişi

gez

<< ETü kez oyuk, çentik

gez|mek

<< ETü kez- dolanmak, gidip gelmek

gezegen

TTü gez- +(g)An

gezgin

TTü gez- +gIn

gezi

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
seniŋ kezigiŋ keldi [[senin sıran geldi]], sarıġ kezig [[sarı humma]] YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
gezi = Yemekli gezinti, teferrüc

ETü kezig tekerrür, sıra, nöbet ETü kez- dolanmak, dolaşmak, gidip gelmek +I(g)

 gez-

Not: Kaşgarî sözlüğünde bulunarak canlandırılan YTü sözcüklerdendir. 1940'lı yıllarda "park" anlamında kullanılmıştır. Taksim'deki ünlü bahçenin adı Gezi Parkı değil Taksim Gezisi idi.


14.12.2015
gezinti

TTü gez- +(In)tI

gıcık

<< OTü gicik kaşıntı, tahriş ETü kiçi- tahriş etmek, kaşımak +Uk

gıcır

onom tiz sürtünme sesi

gıda

Ar ġiḏāˀ غذاء z [#ġḏw fiˁāl msd.] besin Ar ġaḏā غَذَا zbesledi

gıdak

onom gıdak tavuk sesi