giy|mek

giryan

Fa giryān گريان zferyatla ağlayan, ağlayış Fa girīdan, garz- feryat etmek, ağlamak +ā(n) OFa grī- a.a.

gişe

Fr guichet [küç.] 1. küçük kapı, girinti, 2. bilet veya banka veznesi Nor wik girinti, kapı

git|mek

<< ETü kit- ayrılmak, uzaklaşmak

gitar

Fr guitare bir tür telli çalgı İsp guitara a.a. Ar kītār كيتار za.a. EYun kithára κιθάρα za.a. ~? EFa

gitgide

TTü git-

giy|mek

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
munça arıġ tōn keḏmisin [bunca temiz giysi giymesi] TTü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol koyuġ kedirdi [[koyunun derisini yüzdü]], er tōn keḏti [[giysi giydi]] (...) ol maŋa tōn keḏürdi [[bana giysi giydirdi]] (...) keḏgü [[her türlü giysi]] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
geymek, geydürmek, geyim

<< ETü ked- giysi giymek ≈ ETü kedir- soymak, derisini yüzmek

Not: Anlam evrimi için karş. Ar χalaˁa "soymak", χilˁa "giysi". • Moğ kedür- "örtünmek, giymek" Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: giydirmek, giyilmek, giyinmek, giyinik

Bu maddeye gönderenler: giyim, giysi


18.09.2017
giyim

<< ETü kedim giyme işlemi, giysi ETü ked- giymek +Im

giyotin

Fr guillotine mekanik kafa kesme aygıtı öz Joseph-Ignace Guillotin bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)

giysi

<< TTü geyesi giyecek şey, çamaşır TTü gey- giymek +AsI

giz

TTü gizle-/gizli TTü giz kutu, sandık

gizem

YTü giz +Am