giyim

gişe

Fr guichet [küç.] 1. küçük kapı, girinti, 2. bilet veya banka veznesi Nor wik girinti, kapı

git|mek

<< ETü kit- ayrılmak, uzaklaşmak

gitar

Fr guitare bir tür telli çalgı İsp guitara a.a. Ar kītār كيتار za.a. EYun kithára κιθάρα za.a. ~? EFa

gitgide

TTü git-

giy|mek

<< ETü ked- giysi giymek ≈ ETü kedir- soymak, derisini yüzmek

giyim

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
arıġ tōn keḏimleri keḏip [temiz don giysileri giyip] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
geyimini kesdi omzuna dört parmak denlü zahm urdı

<< ETü kedim giyme işlemi, giysi ETü ked- giymek +Im

 giy-


24.08.2017
giyotin

Fr guillotine mekanik kafa kesme aygıtı öz Joseph-Ignace Guillotin bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)

giysi

<< TTü geyesi giyecek şey, çamaşır TTü gey- giymek +AsI

giz

TTü gizle-/gizli TTü giz kutu, sandık

gizem

YTü giz +Am

gizil

YTü giz +Il