giyotin

git|mek

<< ETü kit- ayrılmak, uzaklaşmak

gitar

Fr guitare bir tür telli çalgı İsp guitara a.a. Ar kītār كيتار za.a. EYun kithára κιθάρα za.a. ~? EFa

gitgide

TTü git-

giy|mek

<< ETü ked- giysi giymek ≈ ETü kedir- soymak, derisini yüzmek

giyim

<< ETü kedim giyme işlemi, giysi ETü ked- giymek +Im

giyotin

[ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
onun yerine giyotin tesmiye olunur iki direğe merbut müsellesü'ş-şekl bir bıçak vasıtasiyle

Fr guillotine mekanik kafa kesme aygıtı öz Joseph-Ignace Guillotin bu aygıtı icat eden Fransız tabip (1738-1814)


29.05.2015
giysi

<< TTü geyesi giyecek şey, çamaşır TTü gey- giymek +AsI

giz

TTü gizle-/gizli TTü giz kutu, sandık

gizem

YTü giz +Am

gizil

YTü giz +Il

gizle|mek

<< ETü kizle- saklamak ETü kiz kutu, sandık +lA- ≈ ETü kir- (içine) girmek