globülin

glikojen

Fransızca glycogène "karaciğerde glikoz deposu işlevini gören bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır.

glikoz

Fransızca glucose "bir tür şeker" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden +ose ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dl̥kú- "tatlı" biçiminden evrilmiştir.

gliserin

Fransızca glycérine "kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Michel-Eugene Chévreul, Fr. kimyacı (1786-1889).) Fransızca sözcük Eski Yunanca glykerós γλυκερός z "tatlı, şekersi" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca glykýs γλυκύς z "tatlı" sözcüğünden türetilmiştir.

glob

Fransızca globe "küre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen globus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *glebʰ- biçiminden evrilmiştir.

global

Fransızca global "genel, bütünsel, küresel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca globe "top, küre" sözcüğünden türetilmiştir.

globülin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1950]
kızamığa karşı kullanılması düşünülen Globulin Gamma ilâcı üzerinde yapılan tecrübeler bitmiştir.

Köken

Fransızca globuline veya İngilizce globulin "kanda bulunan bir protein" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce globule "kürecik" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük Latince globus "küre" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için glob maddesine bakınız.


01.10.2017
glokom

Yeni Latince glaucoma "göz bebeğinin matlaşmasına yol açan bir göz hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca glaukós γλαυκός z "yeşilimsi mavi" sözcüğünden türetilmiştir.

glüten

Fransızca gluten "tahılllarda bulunan tutkalsı madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Guyton de Morveau, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Latince gluten, glutin- "zamk, tutkal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gleh₁i̯- (*glēi̯-) "balçık, vıcık" biçiminden evrilmiştir.

gnays

Almanca Gneis "bir tür kaya" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca gneisto "kıvılcım" sözcüğünden türetilmiştir.

gnostik

Fransızca gnostique veya İngilizce gnostic "antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgili, antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵneh₃- (*ǵnō-) biçiminden evrilmiştir.

go

İngilizce go "Çin kökenli bir strateji oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca aynı anlama gelen igo 囲碁 z sözcüğünden alıntıdır.