gocun|mak

gnays

Almanca Gneis "bir tür kaya" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yüksek Almanca gneisto "kıvılcım" sözcüğünden türetilmiştir.

gnostik

Fransızca gnostique veya İngilizce gnostic "antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgili, antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵneh₃- (*ǵnō-) biçiminden evrilmiştir.

go

İngilizce go "Çin kökenli bir strateji oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca aynı anlama gelen igo 囲碁 z sözcüğünden alıntıdır.

goblen

Fransızca gobelin "resimli duvar halısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük (Gilles ve Jehan) Gobelin "15. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler" özel adından türetilmiştir.

gocuk

Bulgarca kojuχ "kürklü" sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Bulgarca koja "kürk, post" sözcüğünden türetilmiştir.

gocun|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, 1402 yılından önce]
kocundu [kaşındı?] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kocunmak: elem çekmek. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kocunmak: Alınmak, işkil etmek, huylanmak. Al kaşağıyı gir ahıra, yağırı olan kocunur.

Köken

Türkiye Türkçesi kocun- "kaşınmak, gıdıklanmak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gıcık maddesine bakınız.

Ek açıklama

Halk ağızlarından yazı diline aktarılmış bir sözcüktür. Anlam evrimi "gıdıklanmak" > "(hayvan) huylanmak" > "alınmak, rahatsız olmak" gibi görünüyor.

Benzer sözcükler

gocundurmak


26.08.2017
gofre

Fransızca gaufré "petek şeklinde kabartma baskılı kâğıt veya kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufrer "petekleştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca gaufre "arı peteği" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wafel "petek" biçiminden alıntıdır.

gofret

Fransızca gaufrette "kâğıt helva" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufre "petek, yassı ve kıtır hamur işi" sözcüğünün küçültme halidir.

gol

İngilizce goal "1. amaç, hedef, 2. futbolda kale, topu kaleye sokma" sözcüğünden alıntıdır.

gold

İngilizce gold "altın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gultham biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰl̥-tó-m biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰelh₃- (*ǵʰel-) "parlamak, altın" kökünden türetilmiştir.

golf

İngilizce golf "1. bir oyun, 2. bu oyuna mahsus pantolon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca golfo "körfez, çukur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colpus veya colphus "koy, körfez, derin kaya çukuru, çöküntü" sözcüğünden evrilmiştir.