gofre

gnostik

Fransızca gnostique veya İngilizce gnostic "antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgili, antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵneh₃- (*ǵnō-) biçiminden evrilmiştir.

go

İngilizce go "Çin kökenli bir strateji oyunu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Japonca aynı anlama gelen igo 囲碁 z sözcüğünden alıntıdır.

goblen

Fransızca gobelin "resimli duvar halısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük (Gilles ve Jehan) Gobelin "15. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler" özel adından türetilmiştir.

gocuk

Bulgarca kojuχ "kürklü" sözcüğünden alıntıdır. Bulgarca sözcük Bulgarca koja "kürk, post" sözcüğünden türetilmiştir.

gocun|mak

Türkiye Türkçesi kocun- "kaşınmak, gıdıklanmak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

gofre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
gofre kağıdı, zarf, kese kağıdı

Köken

Fransızca gaufré "petek şeklinde kabartma baskılı kâğıt veya kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufrer "petekleştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca gaufre "arı peteği" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wafel "petek" biçiminden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için waffle maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı kökten İngilizce waffle < Holandaca waffel.

Bu maddeye gönderenler

gofret


12.12.2015
gofret

Fransızca gaufrette "kâğıt helva" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufre "petek, yassı ve kıtır hamur işi" sözcüğünün küçültme halidir.

gol

İngilizce goal "1. amaç, hedef, 2. futbolda kale, topu kaleye sokma" sözcüğünden alıntıdır.

gold

İngilizce gold "altın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gultham biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰl̥-tó-m biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰelh₃- (*ǵʰel-) "parlamak, altın" kökünden türetilmiştir.

golf

İngilizce golf "1. bir oyun, 2. bu oyuna mahsus pantolon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca golfo "körfez, çukur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colpus veya colphus "koy, körfez, derin kaya çukuru, çöküntü" sözcüğünden evrilmiştir.

gollik

Kürtçe (Kurmanci) golik "buzağı, inek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) ga "inek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen gaw sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷou- biçiminden evrilmiştir.