golf

gocun|mak

Türkiye Türkçesi kocun- "kaşınmak, gıdıklanmak" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

gofre

Fransızca gaufré "petek şeklinde kabartma baskılı kâğıt veya kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufrer "petekleştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca gaufre "arı peteği" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *wafel "petek" biçiminden alıntıdır.

gofret

Fransızca gaufrette "kâğıt helva" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gaufre "petek, yassı ve kıtır hamur işi" sözcüğünün küçültme halidir.

gol

İngilizce goal "1. amaç, hedef, 2. futbolda kale, topu kaleye sokma" sözcüğünden alıntıdır.

gold

İngilizce gold "altın" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gultham biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵʰl̥-tó-m biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰelh₃- (*ǵʰel-) "parlamak, altın" kökünden türetilmiştir.

golf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
golf: Küçük sert toplar ve bir ucu topuzlu değneklerle oynanan (...) bir oyun

Köken

İngilizce golf "1. bir oyun, 2. bu oyuna mahsus pantolon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca golfo "körfez, çukur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colpus veya colphus "koy, körfez, derin kaya çukuru, çöküntü" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için körfez maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

golf pantolon, mini-golf


11.02.2018
gollik

Kürtçe (Kurmanci) golik "buzağı, inek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) ga "inek" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen gaw sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷou- biçiminden evrilmiştir.

gomalak

Fransızca gomme à laque "«cila reçinesi», rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen cila" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca gomme "sakız, reçine" (NOT: Bu sözcük Latince gummi veya gommi "Nil akasyası ağacından elde edilen reçine" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kómmi κόμμι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen kmj-t sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca laque "cila" sözcüklerinin bileşiğidir.

+gon

Fransızca +gone, gono+ veya İngilizce +gon, gono+ "[bileşik adlarda] açı, köşe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gōnía γωνία z "açı, köşe" sözcüğünden alıntıdır.

gonad

Fransızca gonade veya İngilizce gonad "üreme hücrelerini üreten organ, husye veya yumurtalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gonas, gonad- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca gónos veya gonḗ γόνος/γονή z "üreme, soy, tohum, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca genésthai, gon- γενέσθαι, γον- z "üremek" fiilinden türetilmiştir.

gonca

Farsça ġonçe غنچه z "tomurcuk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġoncīdan غنجىدن z "toparlamak, top haline getirmek, bohça etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.