gong

gomalak

Fransızca gomme à laque "«cila reçinesi», rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen cila" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca gomme "sakız, reçine" (NOT: Bu sözcük Latince gummi veya gommi "Nil akasyası ağacından elde edilen reçine" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kómmi κόμμι z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen kmj-t sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca laque "cila" sözcüklerinin bileşiğidir.

+gon

Fransızca +gone, gono+ veya İngilizce +gon, gono+ "[bileşik adlarda] açı, köşe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gōnía γωνία z "açı, köşe" sözcüğünden alıntıdır.

gonad

Fransızca gonade veya İngilizce gonad "üreme hücrelerini üreten organ, husye veya yumurtalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gonas, gonad- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca gónos veya gonḗ γόνος/γονή z "üreme, soy, tohum, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca genésthai, gon- γενέσθαι, γον- z "üremek" fiilinden türetilmiştir.

gonca

Farsça ġonçe غنچه z "tomurcuk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġoncīdan غنجىدن z "toparlamak, top haline getirmek, bohça etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

gondol

Venedikçe gondola "Venedik'e özgü bir tür kayık" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Orta Yunanca kontúra κοντούρα z "Bizans'ta bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gong
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1929]
Kırmızı bir çenberin arasında asılı gong şeklinde madeni bir levha vardı

Köken

Fransızca ve İngilizce gong "Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı çalgı, zil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca aynı anlama gelen gong-gong sözcüğünden alıntıdır.


14.09.2019
gonore

Fransızca gonorrhée "belsoğukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen gonorrhoía sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gónos γόνος z "tohum, meni" ve Eski Yunanca ʰréō "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

goril

Fransızca gorille "Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gorilla sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca gorílla γορίλλα z "Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı" sözcüğünden alıntıdır.

goşizm

Fransızca gauchisme "aşırı solculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gauche "1. yamuk, bozuk, 2. sol" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gauchir "bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wankjan "sapmak" fiilinden alıntıdır.

gotik

Fransızca gothique "barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Goth "Got, eski bir Cermen kavmi" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

goygoy

"velvele" Ses yansımalı sözcüktür.