goril

gonad

Fransızca gonade veya İngilizce gonad "üreme hücrelerini üreten organ, husye veya yumurtalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gonas, gonad- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca gónos veya gonḗ γόνος/γονή z "üreme, soy, tohum, zürriyet" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca genésthai, gon- γενέσθαι, γον- z "üremek" fiilinden türetilmiştir.

gonca

Farsça ġonçe غنچه z "tomurcuk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġoncīdan غنجىدن z "toparlamak, top haline getirmek, bohça etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

gondol

Venedikçe gondola "Venedik'e özgü bir tür kayık" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Orta Yunanca kontúra κοντούρα z "Bizans'ta bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gong

Fransızca ve İngilizce gong "Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı çalgı, zil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca aynı anlama gelen gong-gong sözcüğünden alıntıdır.

gonore

Fransızca gonorrhée "belsoğukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen gonorrhoía sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gónos γόνος z "tohum, meni" ve Eski Yunanca ʰréō "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

goril
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gorilla: Kuyruksuz maymunun büyük cinsi.

Köken

Fransızca gorille "Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gorilla sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca gorílla γορίλλα z "Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

MÖ 5. yy'da Kartacalı gemici Hanno'nun yolculuk hikâyesinde bir Afrika dilinden alıntı olarak gösterilmiştir.


21.08.2014
goşizm

Fransızca gauchisme "aşırı solculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gauche "1. yamuk, bozuk, 2. sol" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gauchir "bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wankjan "sapmak" fiilinden alıntıdır.

gotik

Fransızca gothique "barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Goth "Got, eski bir Cermen kavmi" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

goygoy

"velvele" Ses yansımalı sözcüktür.

göbek

Orta Türkçe köbek "göbek, (mec.) merkez" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen kindik sözcüğü ile eş kökenlidir.

göç

Eski Türkçe kȫç "taşınma, taşınan yük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kö- biçiminden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.