gotik

gondol

Venedikçe gondola "Venedik'e özgü bir tür kayık" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Orta Yunanca kontúra κοντούρα z "Bizans'ta bir tür tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gong

Fransızca ve İngilizce gong "Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı çalgı, zil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Malayca aynı anlama gelen gong-gong sözcüğünden alıntıdır.

gonore

Fransızca gonorrhée "belsoğukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen gonorrhoía sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gónos γόνος z "tohum, meni" ve Eski Yunanca ʰréō "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

goril

Fransızca gorille "Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gorilla sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca gorílla γορίλλα z "Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı" sözcüğünden alıntıdır.

goşizm

Fransızca gauchisme "aşırı solculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gauche "1. yamuk, bozuk, 2. sol" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gauchir "bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wankjan "sapmak" fiilinden alıntıdır.

gotik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Gothique [Fr.]: gotik tarz-ı mimariyesi, gotik hattı [yazı karakteri].

Köken

Fransızca gothique "barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Goth "Got, eski bir Cermen kavmi" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.


19.06.2015
goygoy

"velvele" Ses yansımalı sözcüktür.

göbek

Orta Türkçe köbek "göbek, (mec.) merkez" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen kindik sözcüğü ile eş kökenlidir.

göç

Eski Türkçe kȫç "taşınma, taşınan yük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kö- biçiminden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

göç|mek

Eski Türkçe köç- "kalkıp gitmek, taşınmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köt- "kaldırmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

göçebe

Türkiye Türkçesi göçer oba veya göçer evlü "göçücü yörük topluluğu, göçer halkı" sözcüğünden evrilmiştir.