granül

gramer

Fransızca grammaire "dilbilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince grammaticarius sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen grammatica sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca grammatikḗ γραμματική z "doğru yazı yazma bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf, yazı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

gramofon

Gramophon "ses kayıt cihazı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Emil Berliner, Amer. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "yazı, kayıt" ve Eski Yunanca phonḗ φονή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

gran

Fransızca grand "büyük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince grandis "yetişkin, güçlü, yüce, büyük" sözcüğünden evrilmiştir.

grandi

İtalyanca grande albero "büyük direk" deyiminden alıntıdır. İtalyanca deyim Latince grandis "büyük" sözcüğünden türetilmiştir.

granit

Fransızca granit "taneli bir tür kayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca granito "taneli, grenli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca grano "tohum, tane" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince granum "tahıl tanesi" sözcüğünden evrilmiştir.

granül
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Bu süzgeç dahilinde bir kömürle bir kısım granül vardır.

Köken

Fransızca granule "tanecik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen granulum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince granum "tane" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için gren maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

granüle, granülleşmek


04.12.2014
grappa

İtalyanca grappa "1. üzüm, 2. üzüm posasından elde edilen bir içki" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Fransızca grappe "üzüm salkımı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *krappōn "kavis, çengel, avuç" biçiminden alıntıdır.

gravür

Fransızca gravure "oymabaskı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca graver "hakketmek, oyarak çizmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *graban fiilinden alıntıdır.

gravyer

Fransızca gruyère "bir tür peynir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gruyère "İsviçre'nin Fribourg kantonunda bir köy" özel adından türetilmiştir.

grejuva

Fransızca (feu) grégeois "Yunan (ateşi), Bizans donanmasına özgü bir tür yakıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince greciscus "Yunan usulü (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince Grecus "Yunan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük öz (EYun) Graikós γραικός z "bir Yunan boyu veya Yunan kavminin eski bir adı" özel adından alıntıdır.

gren

Fransızca grain "tane, parçacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince granum "tahıl tanesi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵr̥h₂-nó-m (*ǵrā-nó-m) biçiminden evrilmiştir.