gusto

gurk

gurk "kızışmış tavuk sesi" anlamında ses yansımalı sözcüktür.

gurme

Fransızca gourmet "yemeğe ve içmeye meraklı kişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca grommet veya groumet "şarap servisi yapan görevli, vale" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce grom "hizmetçi, servis elemanı [mod. groom]" sözcüğü ile eş kökenlidir.

guru

İngilizce guru "Hindu dervişi, manevi danışman, mürşit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe gurú गुरु z "1. ağır, 2. değerli, muhterem, 3. hoca, öğretmen, mürşit" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷr̥h₂ú-s (*gʷr̥ú-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷreh₂- (*gʷrā-) "ağır" kökünden türetilmiştir.

gurup

Arapça ġrb kökünden gelen ġurūb غروب z "gün batımı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "güneş battı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

gurur

Arapça ġrr kökünden gelen ġurūr غرور z "aldatma, aldanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarra غرّ z "aldattı, görüntüyle kandırdı" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

gusto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
kalıplı bir fes, bildiğim gustoda bir yakalık, sevdiğim tarzda bir kravat

Köken

İtalyanca gusto "zevk, tad alma duyusu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince gustus "tad" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gews- "tatmak, seçmek" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için çeşit maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

degüstasyon


09.12.2015
gusül

Arapça ġsl kökünden gelen ġusl غسل z "yıkanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġasala غسل z "yıkadı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

gut

Fransızca goutte "1. damla, 2. damla hastalığı, nikris" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince gutta "damla" sözcüğünden evrilmiştir.

guvernör

Fransızca gouverneur "yönetici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gouverner "yönetmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince gubernare "dümen tutmak, yönetmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Eski Yunanca aynı anlama gelen kybernáō κυβερνάω z fiilinden alıntıdır.

gübre

Yeni Yunanca kopriá κοπριά z "dışkı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kópros κόπρος z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱókʷr̥ biçiminden evrilmiştir.

gücen|mek

Eski Türkçe küçen- "güçten kesilmek; zorbalık etmek veya zorbalığa uğramak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe küçe- "güç kullanmak, zorbalık etmek" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe küç "zor" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.