hıçkır|mak

hezar

Farsça hazār هزار z "bin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen hazaŋra- sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sahásra सहस्र z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

hezaren

Arapça χayzurān خيزران z "çit ve hasır yapımında kullanılan bir tür kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χāṣīr חציר z "bataklık kamışı, pırasa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hezarfen

Farsça hazār هزار z "bin" ve Arapça fann فنّ z "beceri, hüner, teknik" sözcüklerinin bileşiğidir.

hezeyan

Arapça hḏy kökünden gelen haḏayān هذيان z "sayıklama, boş ve anlamsız konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḏā هذا z "sayıkladı" fiilinin faˁalān vezninde masdarıdır.

hezimet

Arapça hzm kökünden gelen hazīma(t) هزيمة z "bozgun, yenilgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hazama هَزَمَ z "bozguna uğrattı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

hıçkır|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
inçkaydi [ağladı?] Türkiye Türkçesi: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
ınckırığın ilācı kusmakdır Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hıçkırmak حيچقرمق: ınçkırmak إينچقرمق. (...) ınçkırık tutmak.

Köken

Orta Türkçe ınçḳır- "hıçkırmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

hıçkırık, hıçkırtmak


06.09.2017
hıdiv

Farsça χidīw خديو z "hükümdar, padişah, vezir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Harezmce χwadēw "hükümdar" sözcüğünden alıntıdır.

hıdrellez

öz (Ar) χiḍr خضر z "Kuranda adı geçen kutsal kişilik, Hızır" ve öz (Ar) ilyās إلياس z "İbrani peygamberlerinden biri, Eliyahu" sözcüklerinin bileşiğidir.

hıfz

Arapça ḥfẓ kökünden gelen ḥifẓ حفظ z "1. koruma, saklama, 2. ezberleme, özellikle Kuran'ı ezberleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥafaẓa حفظ z "korudu, sakladı" fiilinin fiˁl vezninde masdarıdır.

hıfzısıhha

Arapça ḥifẓ حفظ z "koruma" ve Arapça ṣiḥḥa(t) صحّة z "sağlık" sözcüklerinin bileşiğidir.

hık

"sert nefes ve sümkürme sesi" Ses yansımalı sözcüktür.