hış

hırpani

<? Ar χiribbān خربان z [#χrb] harap, yıkıma uğramış (Kaynak: Lane sf. 2.716.)Ar χaraba خرب zharap oldu

hırs

Ar ḥirṣ حرص z [#ḥrṣ fiˁl ] şiddetli ve bencil istek, arzu Ar ḥaraṣa حَرَصَ zşiddetle arzuladı

hırsız

<< TTü χayırsız hayırsız, uğursuz Ar χayr +sIz

hırt

?

hısım

~? Ar ḳism قسم zkısım, bölük

hış

[ Hayâtu'l-Hayvân terc., 1427]
keennehu ˁuḳab kanadıdur ki dāim χışlar [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
χış: Sert ve gevrek şeylerin sesi. χışıldamak, χışırdamak: yaprakların kurusu ses etmek. χışlamak: öksürükten göğüs χışıltı etmek.

onom gevrek şey sesi, kuru yaprak sesi

Benzer sözcükler: hışıl, hışıldamak, hışıltı, hışt

Bu maddeye gönderenler: haşır2, hışır


26.05.2015
hışım

Fa χişm/χēşm خشم/خيشم zöfke << OFa hēşm a.a. ≈ Ave aeşma- a.a.

hışır

onom hış/hışır gevrek nesne sesi

hıyanet

Ar χiyāna(t) خيانة z [#χwn fiˁāla(t) msd.] hainlik etme, hainlik Ar χāna خان zhainlik etti

hıyar

Fa χiyār خيار zsalatalık, cucumis sativus ~? Ar χiyār seçme, tercih

hıyarşembe

Fa χiyār şanbar خيار شنبر zsıcak ülkelere özgü bir ağaç, cassia fistula