hınzır

hım

onom burun sesi

hımbıl

onom hım/hımhım anlamsız ses

hımış

?

hıncahınç

Fa *χanc ā χanc خنج آ خنج zbağırış çığırış Fa χanc feryat, özellikle orgazm çığlığı

hınç

Fa χanc خنج zhırıltı, feryat, orgazm nidası

hınzır

[ anon., Kitâb Fi'l-Fıkh Bi'l-Lisâni't-Türkî, <1421]

Ar χinzīr خنزير z [#χnzr fiˁlīl q.] domuz Aram χazīr חַזִיר za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 443.)≈ Akad χuzīru a.a. (Kaynak: CAD sf. 6.266.)

Benzer sözcükler: hınzırlaşmak, hınzırlık


01.09.2017
hır

onom gırtlak sesi, tehdit ve kavga sesi

hırbo

≈ Kürd xirbo kaba, terbiyesiz kimse

hırçın

≈ Kürd xirçîn ısırgan, saldırgan Kürd xirç ısırma, diş geçirme, çatal saplama

hırdavat

Fa χōrda خورده zyenmiş şey, yemek artığı, kırıntı, döküntü

Hıristiyan

Yun χristianós χριστιανός zMesih dinine mensup EYun χrīstós χρīστός z [pp.] (kutsal yağla) meshedilmiş olan, Mesih EYun χrīō χρīω zyağla ovmak, meshetmek << HAvr *ghrīs- HAvr *ghrēi- ovmak