ha

güz

Eski Türkçe küz "sonbahar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kü- "beklemek" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

güzaf

Farsça guzāf گزاف z "boş söz, saçma" sözcüğünden alıntıdır.

güzel

Orta Türkçe gözel "hoş suret, güzel" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kök "gök, mec. güzel" sözcüğünden türetilmiştir.

güzergâh

Farsça guḏargāh گذرگاه z "geçiş yeri, geçit, yol" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guḏaştan, guḏar- گذشتن, گذر z "geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vidaştan veya vidartan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden evrilmiştir.

güzide

Farsça guzīde گزيده z "seçilmiş, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guzīdan, guzīn گزيدن, گزين z "seçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vizīdan fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Proto-İranca (Ana-İranca) ? sözcüğünden vi+ önekiyle türetilmiştir.

ha
Köken

"uyarı, sorgu, olumlama, teşvik vs. ünlemi" ünlemdir.

Bu maddeye gönderenler

hababam


18.11.2013
hab

Farsça χʷāb خواب z "uyku" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷafna sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swép-no-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

hababam

Türkiye Türkçesi ha babam de babam "zorlayarak ve ricayla iş yaptırmayı ifade eden deyim" deyiminden evrilmiştir.

habaset

Arapça χbs̠ kökünden gelen χabāṯa(t) خباثة z "kötü olma, habis olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabuṯa خَبُثَ z "kötü idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

habbe

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabba(t) حبّة z "kabarcık, tane, tohum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥabb حبّ z sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

haber

Arapça χbr kökünden gelen χabar خَبَر z "bilme, bilgi, birinci elden bilinen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خَبَرَ z "denedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi" fiili ile eş kökenlidir.