habbe

güzide

Farsça guzīde گزيده z "seçilmiş, seçkin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça guzīdan, guzīn گزيدن, گزين z "seçmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vizīdan fiilinden evrilmiştir.

ha

"uyarı, sorgu, olumlama, teşvik vs. ünlemi" ünlemdir.

hab

Farsça χʷāb خواب z "uyku" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen χʷafna sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *swép-no-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swep- "uyumak" kökünden türetilmiştir.

hababam

Türkiye Türkçesi ha babam de babam "zorlayarak ve ricayla iş yaptırmayı ifade eden deyim" deyiminden evrilmiştir.

habaset

Arapça χbs̠ kökünden gelen χabāṯa(t) خباثة z "kötü olma, habis olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabuṯa خَبُثَ z "kötü idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

habbe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
meger kim bir ḥabbe iksük tip revā bolur

Köken

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabba(t) حبّة z "kabarcık, tane, tohum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥabb حبّ z sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için hap1 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

hububat


22.12.2014
haber

Arapça χbr kökünden gelen χabar خَبَر z "bilme, bilgi, birinci elden bilinen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خَبَرَ z "denedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi" fiili ile eş kökenlidir.

haberdar

Farsça χabar-dār خبردار z "haberli" sözcüğünden alıntıdır.

habip

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabīb حبيب z "sevgili, dost" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabba حَبَّ z "sevdi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

habire

ha bre "teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)" anlamında ünlemdir.

habis

Arapça χbs̠ kökünden gelen χabīṯ خبيث z "kötü niyetli, kötü huylu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabuṯa خَبُثَ z "kötü idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.