hadım

haçan

<< ETü kaçan ne zaman, nasıl [soru zarfı] ETü kaç [soru sıfatı] +(I)n

had

Ar ḥadd حدّ z [#ḥdd faˁl msd.] 1. keskin kenar, özellikle bıçak ağzı, 2. sınır, 3. yasak, özellikle Kuran tarafından getirilen yasak Ar ḥadda حَدَّ z1. biledi, 2. sınırladı, yasakladı

hadde

Ar ḥadda(t) حدّة z [#ḥdd faˁla(t) msd.] keskinlik, bilenme (özellikle kılıç, çelik), bileylenebilirlik Ar ḥadda حادّ zkesti

haddizatında

Ar fī ḥaddi'l-ḏāt فى حدّ الذات zkendi doğasının sınırları içinde § Ar ḥadd حدّ zsınır Ar ḏāt ذات zöz, doğa, kişilik

hademe

Ar χadama(t) خدمة z [#χdm faˁala(t) çoğ.] hizmetçiler Ar χādim خادم z [t.] hizmetçi

hadım

"iğdiş" [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
eyitti: oşbu yakında oğluŋ ṭoğa. eyitti: hāy ne söylersin ben χādimven. "hizmetçi & iğdiş" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χādim: Famulus, famula [hizmetçi kadın veya erkek], & Eunuchus [iğdiş] [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
hadim: Hizmet eden, hizmetçi, hizmetkâr. (...) hadım: Tenasül aleti kesilmiş erkek, tavaşi.

Ar χādim خادم z [#χdm fāˁil fa.] hizmetçi Ar χadama خدم zhizmet etti

 hadim

Not: Hadım "iğdiş" ve hadim "hizmetçi" biçimlerinin yazım yönünden ayrışması 20. yy'da gerçekleşmiştir.

Benzer sözcükler: hadım ağası, hadımlık


06.11.2018
hadim

Ar χādim خادم z [#χdm fāˁil fa.] hizmet eden, hizmetçi Ar χadama خدم zhizmet etti

hadis

Ar ḥadīṯ حديث z [#ḥds̠ faˁīl sf.] 1. olay, vaka, 2. Peygamber hakkında anlatılan anekdot Ar ḥadaṯa حدث zoldu, vuku buldu (≈ İbr ḥādaş חדש z [#χdş] yeni olmak ≈ Aram ḥadith חדת z [#χdt] yenilik, yenilemek )

hadise

Ar ḥādiṯa(t) حادثة z [#ḥds̠ fāˁila(t) fa. fem.] olmuş şey, yenilik, olay Ar ḥadaṯa حدث zoldu, vuku buldu

haf

İng halfback futbolda orta oyuncusu İng half yarım << Ger *halbaz yan, bir şeyin iki yüzünden her biri

hafakan

Ar χafaḳān خفقان z [#χfḳ faˁalān msd.] kalbin hızlı atması, palpitasyon, titreme Ar χafaḳa خفق ztitredi, kalbi hızlı attı