halı

halef

Ar χalaf خَلَف z [#χlf faˁal sf.] birinin ardından gelen veya yerine geçen, ardıl Ar χalafa خَلَفَ z1. (birinin) yerine geçti, ardından geldi, 2. birinin ardından konuştu, topluluktan ayrı düştü ≈ Aram χālaf חָלַף z1. geçme, 2. yerine geçme, mübadele etme

halel

Ar χalal خَلَل z [#χll faˁal msd.] 1. bozma, yırtma, delme, 2. bozukluk, hasar, yırtık Ar χalla خَلَّ zbozdu, hasar verdi

halen

Ar ḥālan [zrf.] şimdi, halihazırda

halet

Ar ḥāla(t) حالة z [#ḥwl faˁla(t) mr.] hal, durum, evre Ar ḥāla حَالَ zdöndü, dönüştü

halhal

Ar χalχāl خلخل z [#χl q.] ayak bileziği onom χalχala خلخل zşangır şungur etti

halı

[ Codex Cumanicus, 1303]
panellum - Fa & Tr: χalan (...) Gali: tapetum [SiyD-TS 1388]
evvel bir kalın ābā aldılar ev içinde kalı yirine döşemek içün [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χālī p[ers]. t[urc]. vul. halı: Tapes major [büyük halı].

<< OTü kalın/kalı/χalı döşemelik ağır kumaş, halı ≈ Fa χalī خالى za.a.

 kalın

Not: Farsça ve Türkçe pazar dilinde ortak olan sözcük ilk kez Arap coğrafyacısı Yākūt (ö.1229) tarafından kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler: halı saha, halıcı

Bu maddeye gönderenler: halıfleks


26.05.2015
halıfleks

marka Halıfleks kauçuk tabanlı yer halısı markası (İlk kullanım: 1971)

hali

Ar χāli خالٍ z [#χlw fāˁil fa.] yalnız, tenha, ıssız, yoksun Ar χalā خلا zyalnız idi

haliç

Ar χalīc خليج z [#χlc faˁīl sf.] çekinti, nehirden çekilen kanal, deniz kıyısındaki lagun, körfez Ar χalaca خلج zkıvrandı

halife

Ar χalīfa(t) خليفة z [#χlf faˁīlā(t) sf. fem.] birinin yerine geçen, halef; İslam hükümdarı Ar χalafa خَلَفَ zyerine geçti, ardından geldi (≈ Aram ḥalaph חַלַף z [#ḥlp] yerine (edat) )

halihazır

§ Ar ḥāl حال zdurum Ar ḥāḍir حاضر zşimdiki