hal1

hakipay

Fa χāk-i pāy خاك پاى zayak toprağı, birinin ayağını bastığı toprak

hakir

Ar ḥaḳīr حقير z [#ḥḳr faˁīl sf.] aşağı, aşağılık, mütevazı Ar ḥaḳara حقر zaşağıladı

hakkâk

Ar ḥakkāk حكّاك z [#ḥkk faˁˁāl mesl.] hakkedici, oymacı, kalemkâr Ar ḥakka حَكَّ zoydu

hakkaniyet

Ar ḥaḳḳānī حقّانى z [nsb.] hakka ilişkin, adil, doğru +īya(t)2 Ar ḥaḳḳ حقّ z

hakla|mak

Ar ḥaḳḳ +lA-

hal1

[ Kutadgu Bilig, 1069]
körür sen meniŋ ḥālımı, saŋa bolsun ˁibrät [halimi görürsün, sana ibret olsun] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
hālden hāle döndürmek, gendü hālinde, nedür hāliŋüz, her ne hāl ise, beyāni hāl etmek, tahammül olunacak hāl kalmamak [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
el-hāl: şimdiki zaman. (...) hāliyen: imdi, şimdi. fil hāl: şimdicek.

Ar ḥāl حال z [#ḥwl faˁl msd.] 1. dönüm, dönüşüm, evre, 2. değişken bir şeyin her bir evresi, durum, 3. şimdiki zaman Ar ḥāla حَالَ zdöndü, dönüştü, evrelendi

Not: Arapça sözcüğün en temel anlamı "ay ve güneşin döngüsü" ve "evre" şeklindedir. Aynı kökten Ar ḥawl "yıl", ḥīla "döndürme, dolap". • Güncel Türkçede türev ve bileşikleri kısa a ile telaffuz edilir (halbuki, arzuhalci, hallice, halsizlik, derhal vb.). Bu nedenle şapka işaretiyle hâl yazılması gereksiz ve yanıltıcıdır.

Benzer sözcükler: hallenmek, halleşmek, hallice, halsiz, hüsnühal


20.07.2015
hal2

Ar ḥall حلّ z [#ḥll faˁl msd.] çözme, çözüm Ar ḥalla حلّ z1. düğüm çözdü, (metal) eritti, 2. kondu, konakladı 3. nikah kıydı (≈ İbr/Aram ḥalal ל‎ל‎ח‎ z1. delmek, 2. yemin bozmak, yasak delmek, haram işlemek )

hal3

Ar χalˁ خَلْع z [#χlˁ faˁl msd.] 1. giysisini çıkarma, soyma, 2. makamdan alma, tahttan indirme Ar χalaˁa خَلَعَ z(giysi) çıkardı, soydu

hal4

öz (Fr) Les Halles Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar EFr halle salon Ger *hallō büyük kapalı mekân, salon, oylum << HAvr *ḱol-nó- HAvr *ḱel- kapatmak, örtmek

hala

Ar χāla(t) خالة z [#χwl faˁla(t) mr.] teyze, annenin kızkardeşi Ar χāl خال zdayı

hâlâ

Ar ḥālan حالاً z [zrf.] şimdiki zamanda, şimdi Ar ḥāl حال z [#ḥwl] şimdiki zaman, varolan durum +an