halat

halat

"gemilerde kullanılan kalın ip" [ Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, 1521]

~? OYun kalōdion καλωδιο z [küç.] urgancık EYun kálōs, kalod- κάλως, καλοδ- zurgan +ion

Not: Karş. LF sf. §777. Ancak Kahane ve Tietze'nin önerisi ses evrimi bakımından fazlasıyla problemlidir. Osmanlı kaynaklarında halat'ın âlet çoğulu olan âlât 'tan bozma olduğu belirtilir; ancak bu tez de zayıftır.


26.09.2017
ham halat

<< TTü χām aχlad olgunlaşmamış yaban armudu