hamil

hamaset

Arapça ḥms kökünden gelen ḥamāsa(t) حماسة z "(dinde ve kavgada) şeci ve cesur olma, fanatizm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamisa حمس z "şeci ve tavizsiz idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hamburger

İngilizce hamburger "bir tür ekmek arası köfte" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Hamburg "Almanya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

hamd

Arapça ḥmd kökünden gelen ḥamd حَمْد z "övme, yüceltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamada حَمَدَ z "övdü, yüceltti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hamdüsena

Arapça ḥamd wa ṯanāˀ حمد و ثناء z "övme ve yüceltme (özellikle Allah'ı)" deyiminden alıntıdır.

hami

Arapça ḥmy kökünden gelen ḥāmi حامٍ z "himaye eden, koruyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamā حَمَا z "korudu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hamil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
çü ḥāmil eyledüm bu ˁahde cānı

Köken

Arapça ḥml kökünden gelen ḥāmil حامل z "taşıyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "götürdü, taşıdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

hamile


11.05.2021
hamile

Arapça ḥml kökünden gelen ḥāmil حامل z "taşıyan, yüklü" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yük taşıdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

haminne

Türkiye Türkçesi hanım nine "büyük anne" deyiminden türetilmiştir.

hamiş

Arapça hmş kökünden gelen hāmiş هامِش z "1. ısıran, 2. sayfa kenarı notu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamaşa هَمَشَ z "ısırdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hamiyet

Arapça ḥmw kökünden gelen ḥamīya(t) حميّة z "ateşli öfke, vatan ve din ateşi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamā حَمَا z "kızdı, akkor oldu, öfkelendi" fiilinin faˁīla(t) vezninde masdarıdır.

haml

Arapça ḥml kökünden gelen ḥaml حَمْل z "yükleme, taşıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "götürdü, taşıdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.