haminne

hamd

Arapça ḥmd kökünden gelen ḥamd حَمْد z "övme, yüceltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamada حَمَدَ z "övdü, yüceltti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hamdüsena

Arapça ḥamd wa ṯanāˀ حمد و ثناء z "övme ve yüceltme (özellikle Allah'ı)" deyiminden alıntıdır.

hami

Arapça ḥmy kökünden gelen ḥāmi حامٍ z "himaye eden, koruyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamā حَمَا z "korudu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hamil

Arapça ḥml kökünden gelen ḥāmil حامل z "taşıyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "götürdü, taşıdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hamile

Arapça ḥml kökünden gelen ḥāmil حامل z "taşıyan, yüklü" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yük taşıdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

haminne
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
hanım nene: büyük valide.

Köken

Türkiye Türkçesi hanım nine "büyük anne" deyiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hanım, nine maddelerine bakınız.


30.09.2014
hamiş

Arapça hmş kökünden gelen hāmiş هامِش z "1. ısıran, 2. sayfa kenarı notu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamaşa هَمَشَ z "ısırdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hamiyet

Arapça ḥmw kökünden gelen ḥamīya(t) حميّة z "ateşli öfke, vatan ve din ateşi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamā حَمَا z "kızdı, akkor oldu, öfkelendi" fiilinin faˁīla(t) vezninde masdarıdır.

haml

Arapça ḥml kökünden gelen ḥaml حَمْل z "yükleme, taşıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "götürdü, taşıdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hamle

Arapça ḥml kökünden gelen ḥamla(t) حَمْلة z "yüklenme, atılım, saldırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "yüklendi, taşıdı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

hamr

Arapça χmr kökünden gelen χamr خمر z "şarap" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça χamara خمر z "kabardı, mayalandı" fiili ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice χamar veya χəmar חמר z "şarap" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice χāmar "kızmak, kızarmak" fiilinden türetilmiştir.