hançer

hamur

Arapça χmr kökünden gelen χamīr خمير z "kabarmış, mayalanmış, mayalanmış hamur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamara خمر z "kabardı, mayalandı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hamuş

Farsça χāmūş خاموش z "dilsiz, sessiz" sözcüğünden alıntıdır.

hamut

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

han1

Farsça ve Orta Farsça χān خان z "konak, konut" sözcüğünden alıntıdır.

han2

Eski Türkçe χaḳan veya χaġan veya χān "hükümdar" sözcüğünden evrilmiştir.

hançer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
Basatuŋ χançeri varıdı; edügüni yardı

Köken

Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancar حنجر z "kısa savunma bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χangərā חנגרא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen χangar sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Ek açıklama

Sogdca biçimin mevcudiyeti, sözcüğün nihai kökeninin İrani olabileceğini düşündürür; ancak Eski Farsça veya Pehlevice biçim kaydedilmemiştir. Eski Türkçe kınğırak "et bıçağı" (Kaş) Soğdcadan alıntı olmalıdır.

Benzer sözcükler

hançerlemek


20.02.2020
hançere

Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancara(t) حنجرة z "boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen gargeret גרגרת z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gangaritu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

handan

Farsça χʷandān خوَندان z "gülen, gülümseyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷandan خوَندن z "gülmek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça χandag "gülme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

handikap

İngilizce handicap "1. çeşitli atlara şanslarını eşitlemek için farklı ağırlıklar yüklendiği at yarışı türü, 2. oyunda rakibe tanınan avantaj, 3. dezavantaj" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hand i' cap "«el şapkada», eski bir oyun" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce hand "el" ve İngilizce cap "külah, şapka" sözcüklerinin bileşiğidir.

handiyse

Eski Türkçe kanda veya kayda "nerede" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kañu "ne, hangi" sözcüğünden Eski Türkçe +dA ekiyle türetilmiştir.

handle

İngilizce handle "1. ele getirmek, idare etmek, 2. sap, tutamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *handlion "ellemek, ele getirmek" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hand- "el" biçiminden türetilmiştir.