handikap

han1

Farsça ve Orta Farsça χān خان z "konak, konut" sözcüğünden alıntıdır.

han2

Eski Türkçe χaḳan veya χaġan veya χān "hükümdar" sözcüğünden evrilmiştir.

hançer

Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancar حنجر z "kısa savunma bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χangərā חנגרא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen χangar sözcüğü ile eş kökenlidir. )

hançere

Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancara(t) حنجرة z "boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen gargeret גרגרת z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gangaritu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

handan

Farsça χʷandān خوَندان z "gülen, gülümseyen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷandan خوَندن z "gülmek" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça χandag "gülme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

handikap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"at yarışı terimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
ikinci koşu handikap koşusudur "... dezavantaj" [ Cumhuriyet - gazete, 1954]
Rusyanın tecavüz etmesi halinde (...) hür milletler için bir handikap olacaktır.

Köken

İngilizce handicap "1. çeşitli atlara şanslarını eşitlemek için farklı ağırlıklar yüklendiği at yarışı türü, 2. oyunda rakibe tanınan avantaj, 3. dezavantaj" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hand i' cap "«el şapkada», eski bir oyun" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce hand "el" ve İngilizce cap "külah, şapka" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için handle, kep maddelerine bakınız.


17.08.2017
handiyse

Eski Türkçe kanda veya kayda "nerede" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kañu "ne, hangi" sözcüğünden Eski Türkçe +dA ekiyle türetilmiştir.

handle

İngilizce handle "1. ele getirmek, idare etmek, 2. sap, tutamak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *handlion "ellemek, ele getirmek" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hand- "el" biçiminden türetilmiştir.

hane

Farsça χāne خانه z "1. ev, konut, 2. Arap rakamlarında basamak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça χānag "ev" sözcüğünden evrilmiştir.

hanedan

Farsça χāne-dān خاندان z "ev, konut" fiilinden alıntıdır.

hanefi

Arapça ḥanafī حنفي z "İslam hukukunda Ebu Hanife mezhebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Abū ḥanīfa أبو حنيفة z "İslam hukukçusu Numan bin Sabit'in künyesi (M 699-767)" özel adından +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḥanaf "ayağı eğri, ayak parmakları yamuk olup topallayan" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.