hane

hançere

Ar ḥancara(t) حنجرة z [#ḥncr faˁlala(t) q. msd.] boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas (≈ İbr gargeret גרגרת za.a. ≈ Akad gangaritu a.a. )

handan

Fa χʷandān خوَندان zgülen, gülümseyen Fa χʷandan خوَندن zgülmek +ā(n) ≈ OFa χandag gülme

handikap

İng handicap 1. çeşitli atlara şanslarını eşitlemek için farklı ağırlıklar yüklendiği at yarışı türü, 2. oyunda rakibe tanınan avantaj, 3. dezavantaj İng hand i' cap «el şapkada», eski bir oyun § İng hand el İng cap külah, şapka

handiyse

ETü kanda/kayda nerede ETü kañu ne, hangi +dA

handle

İng handle 1. ele getirmek, idare etmek, 2. sap, tutamak << Ger *handlion ellemek, ele getirmek Ger *hand- el

hane

[ Codex Cumanicus, 1303]
domus - Fa: ghana - Tr: eu

Fa χāne خانه z1. ev, konut, 2. Arap rakamlarında basamak << OFa χānag ev

Not: Karş. Sogd xānā "ev".

Benzer sözcükler: ameliyathane, aşhane, balıkhane, baruthane, basmahane, batakhane, birahane, boyahane, bulaşıkhane, buzhane, çayhane, çilehane, dershane, devlethane, doğumhane, eytamhane, fakirhane, fotoğrafhane, gasilhane, gazhane, haddehane, hane halkı, haneberduş, hapishane, hastahane, hayalhane, ibadethane, idarehane, imalathane, kahvehane, kayıkhane, keşhane, kesimhane, kıraathane, kumarhane, lengerhane, mahpushane, misafirhane, muayenehane, pastahane, pastane, patrikhane, postahane, rasathane, sefarethane, silahhane, tabakhane, tımarhane, umumhane, yatakhane, yazıhane, yemekhane


14.11.2019
hanedan

Fa χāne-dān خاندان zev, konut

hanefi

Ar ḥanafī حنفي zİslam hukukunda Ebu Hanife mezhebi öz Abū ḥanīfa أبو حنيفة zİslam hukukçusu Numan bin Sabit'in künyesi (M 699-767) <? Ar ḥanaf ayağı eğri, ayak parmakları yamuk olup topallayan

hanende

Fa χʷānande خواننده zokuyan, şarkı söyleyen Fa/OFa χʷāndan/χanīdan خواندن/خنيدن zokumak, şarkı söylemek +anda ≈ Ave χʷan- a.a. << HAvr *swenh₂- (*swen-) şarkı söylemek

hangar

Fr hangar dört yanı açık üstü kapalı yapı, çardak [esk.], uçak deposu << EFr hangart a.a. ≈ OLat hangardum/hangardium

hangi

<< TTü kankı/χankı hangi ETü-O kanı/χanı ne, hangi +kI