hapis

hanüman

Farsça χān ū mān خان و مان z "ev bark" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Orta Farsça aynı anlama gelen χān ud mān sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: McK 93) Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça χān "ev, konak" ve Farsça ve Orta Farsça mān "ev, hane" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça māndan, mān- "kalmak, barınmak" fiili ile eş kökenlidir.

hanzo

Hanzo "Kemal Sunal'ın aynı adlı filminde bir karakter" özel adından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1975) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hap1

Arapça ḥbb kökünden gelen ḥabb حبّ z "1. tohum, tane, 2. tıpta tane haline getirilmiş ilaç" sözcüğünden alıntıdır.

hap2

"yeme ve yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hapaz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hapis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
tapġan kişi ilinde ḥabs itmesinden burun dakı sākıt bolur hapishane [ Mühimme Defterleri, 1564]
Erzurum kalˁasında habsolunmış iken habs-χānede üç nefer töhmeti müseccel yoldaşlarıyla ... ġaybet itdüğin

Köken

Arapça ḥbs kökünden gelen ḥabs حبس z "1. tutsak etme, kapatma, 2. tutsaklık yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس z "kıstı, kısıtladı, kapattı, hapsetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χbş חבש z "bağlama, özellikle sarık veya baş örtüsü bağlama, kuşak, at koşumu" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça abāşu "bağlama" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Ek açıklama

Karş. Akatça abşu "kuşak, kemer".

Benzer sözcükler

hapishane, hapsetmek

Bu maddeye gönderenler

mahpes, mahpus


23.03.2018
happy hour

İngilizce happy hour "mutlu saat, barda akşam yemeğinden önce indirimli içki satışı yapılan saat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce happy "1. şanslı, rast gelen [esk.], 2. mutlu" (NOT: Bu sözcük İngilizce hap "talih, şans" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve İngilizce sözcük İngilizce hour "saat" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük Latince hora "saat, mevsim, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰōra ὥρα z sözcüğünden alıntıdır. )

hapşu

"aksırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

har1

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarr حرّ z "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حرّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

har2

"şiddetli nefes sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

hara

Fransızca haras "damızlık at çiftliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça faras فَرَس z "at" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.