harbi1

haram

Ar ḥarām حرام z [#ḥrm faˁāl msd.] yasak, özellikle dinen yasak olan ≈ Ar ḥaruma/ḥarima حَرُِمَ zyasak veya dokunulmaz veya kutsal idi

harap

Ar χarāb خراب z [#χrb faˁāl msd.] yıkım, yıkıntı Ar χaraba خرب zharap oldu ≈ Aram ḥārib חרב zviran olma, yıkım

harar

Ar ġirār/ġirāra(t) غِرَار/غِرَارَة z [#ġrr] çuval, özellikle saman çuvalı

hararet

Ar ḥarāra(t) حَرارة z [#ḥrr faˁāla(t) msd.] yanma, sıcaklık Ar ḥarra حَرَّ zkızdı, yandı

haraşo

Rus χoroşii iyi

harbi1

KTü: "darülharbe mensup, düşman" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
zimmī kāfirler takı ḥarbī kāfir rāst kılınmas harbice "şiddetle" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
harbī: Bellicus, hostilis [düşman]. Harbīce: violentior, violentius, alacrius, per vim [zorbaca, şiddetle, kuvvetli]. harbici "doğru ve tavizsiz" [ Orhan Kemal, 1952]
Ben harbiciyim arkadaş, efendice lâflar bilmem, kusura bakma.

Ar ḥarbī حربى z [nsb.] harple ilgili, savaşçı, savaşkan, asker Ar ḥarb

 harp1

Benzer sözcükler: harbice, harbiden


12.08.2017
harbi2

~? Ar ḥarba(t) حربة zkısa mızrak

harca|mak

Ar χarc gider, sarf +(g)A-

harcıalem

§ Ar χarc خرج zharcama, alım gücü Ar ˁālam عالم zdünya, herkes

harcırah

§ Ar χarc harcama, gider Fa rāh yol

harç

Ar χarc خَرْج z [#χrc faˁl msd.] «çıkma» 1. gider, harcama, ödeme, 2. bir tür vergi, haraç Ar χaraca خرج zçıktı