harem

harddisk

İng hard disk «sert disk», koruyucu metal kutulu hafıza diski

hare

Fa χārā خارا z1. mermer, 2. mermer gibi dalgalı ipek kumaş

harekât

Ar ḥarakāt حركات z [#ḥrk çoğ.] hareketler Ar ḥaraka(t) حركة z [t.] +āt

hareke

Ar ḥaraka(t) حركة z1. hareket, 2. Arap harflerine eklenen seslendirme işaretleri

hareket

Ar ḥaraka(t) حركة z [#ḥrk faˁala(t) msd.] hareket etme, devinim Ar ḥaraka حَرَكَ zhareket etti

harem

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ḥaremge kirmiş ḥālge çıkdı = ḥalāl boldı muḥrim [hareme girmiş hale geldi, yasak olan helal oldu]

Ar ḥaram حرم z [#ḥrm faˁal ] yasak veya kutsal alan, sanctuary, özellikle Kâbeyi çevreleyen alan İbr ḥerem חֵרֶם z [#ḥrm] 1. balık ağı, bir tür dalyan, 2. harîm, tapınak çevresindeki kutsal alan, 3. haram etme, cemaatten dışlama, aforoz etme İbr ḥāram חָרַם zdelik delme, ağ yapma

Not: Arapça kullanımda ḥaram "kutsal alan" ve ḥarīm genellikle "evde kadınlara ayrılmış kısım" anlamındadır. Türkçe kullanım bunun tersidir. • İbranice ve Aramice sözcük esasen "balık ağı" anlamında olup, "tapınak çevresindeki dokunulmaz alan" anlamı derivatiftir. Arapça χarama خرم ve ḳarama fiilleri "oyma, delme, ağ ve oya yapma" anlamlarını korurlar. Ha ile yazılan ḥrm حرم kökü ve türevleri ise, Aramiceden alıntı kültür sözcükleridir.

Benzer sözcükler: harem ağası, haremlik

Bu maddeye gönderenler: haram, haremeyn, harim, hürmet, ihram (ehram2), ihtiram (muhterem), mahrem (namahrem), mahrum


22.09.2017
haremeyn

Ar ḥaramayn حرمين z [dual.] iki haremler, Mekke ve Medine Ar ḥaram dinen yasak yer, sanctuary +ayn

harf

Ar ḥarf حرف z [#ḥrf faˁl ] 1. mızrak veya kılıcın keskin ağzı, 2. yazı birimi, harf ≈ Ar ḥarafa حرف z1. bozdu, çizdi, tahrip veya tahrif etti, 2. bir meslek veya sanat icra etti ≈ Aram ḥāraph חָרַף z [#ḥrp] sivri bir uçla çizme, kazıma, sivriltme

hariciye

Ar (umūr) al-χāricīya(t) dış işleri Ar χāric خارج z [#χrc] dış +īya(t)1

hariç

Ar χāric خارج z [#χrc fāˁil fa.] dış, dışarı, dışarı çıkan Ar χaraca خرج zçıktı

harika

Ar χāriḳ خارق z [#χrḳ fāˁil fa.] yırtan Ar χaraḳa خرق zyırttı, yardı, delip dışarı çıktı