harup

harp1

Arapça ḥrb kökünden gelen ḥarb حرب z "savaş, cenk" sözcüğünden alıntıdır.

harp2
harpuşta

Farsça χarpuşte خر پشته z "eşek sırtı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça puşta پشته z "sırt" sözcüklerinin bileşiğidir.

hars

Arapça ḥrs̠ kökünden gelen ḥarṯ حرث z "kültivasyon, tarla sürme, tarım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṯa حرث z "toprağı sürdü, ekip biçti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ḥāraş חָרַשׁ z "1. kazmak, hakketmek, 2. toprak sürmek, 3. yazı yazmak" fiili ile eş kökenlidir. )

hartuç

İtalyanca cartoccio veya Fransızca cartouche "kartuş, kapsül" sözcüğünden alıntıdır.

harup
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonomi..., 1527]
ve harnūb ve cevz ve meyve-i mütenevviˁa ve bunun emsali nesnelerden onda bir ˁöşr alınur. [ İbn Avvâm, Kitabü'l-Filâha terc., 1590]
Encīr ve cummeyz ve tūt ve χarrūb ve zeytūn ve sāir meyve véren ağaçlar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χarūb, χarnūb

Köken

Arapça χarrūb veya χarnūb خرّوب/خرنوب z "keçiboynuzu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥarrūb חרוב z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen harūbu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen harub sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

harnup


12.08.2017
has

Arapça χṣṣ kökünden gelen χāṣṣ خاصّ z "ayrı, özel, seçilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hasar

Arapça χsr kökünden gelen χasār خَسَار z "kayıp, zarar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χasira خَسِرَ z "hasar gördü, zarara uğradı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

hasat

Arapça ḥṣd kökünden gelen ḥaṣad حصد z "burma, ekin biçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣada حصد z "burdu, ekin biçti" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

hasbelkader

Arapça ḥasba'l-ḳadar حسب القدر z "kaderin gereği" sözcüğünden alıntıdır.

hasbıhal

Arapça ḥasbi ḥāl حسب الحال z "durum gereği" sözcüğünden alıntıdır.