hasar

harpuşta

Farsça χarpuşte خر پشته z "eşek sırtı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça puşta پشته z "sırt" sözcüklerinin bileşiğidir.

hars

Arapça ḥrs̠ kökünden gelen ḥarṯ حرث z "kültivasyon, tarla sürme, tarım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṯa حرث z "toprağı sürdü, ekip biçti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ḥāraş חָרַשׁ z "1. kazmak, hakketmek, 2. toprak sürmek, 3. yazı yazmak" fiili ile eş kökenlidir. )

hartuç

İtalyanca cartoccio veya Fransızca cartouche "kartuş, kapsül" sözcüğünden alıntıdır.

harup

Arapça χarrūb veya χarnūb خرّوب/خرنوب z "keçiboynuzu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḥarrūb חרוב z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen harūbu sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen harub sözcüğünden alıntıdır.

has

Arapça χṣṣ kökünden gelen χāṣṣ خاصّ z "ayrı, özel, seçilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hasar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]

Köken

Arapça χsr kökünden gelen χasār خَسَار z "kayıp, zarar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χasira خَسِرَ z "hasar gördü, zarara uğradı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

hasret, hüsran


02.09.2017
hasat

Arapça ḥṣd kökünden gelen ḥaṣad حصد z "burma, ekin biçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣada حصد z "burdu, ekin biçti" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

hasbelkader

Arapça ḥasba'l-ḳadar حسب القدر z "kaderin gereği" sözcüğünden alıntıdır.

hasbıhal

Arapça ḥasbi ḥāl حسب الحال z "durum gereği" sözcüğünden alıntıdır.

hasbinallah

Arapça ḥasbatan lillāh حسبتاً لللٰه z "Allah uğruna" sözcüğünden alıntıdır.

haseki

Farsça χāṣṣagī خاصكى z "hükümdarın gözdesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça χāṣṣ خاصّ z "seçkin, seçilmiş" sözcüğünden türetilmiştir.