hasep

hasbelkader

Arapça ḥasba'l-ḳadar حسب القدر z "kaderin gereği" sözcüğünden alıntıdır.

hasbıhal

Arapça ḥasbi ḥāl حسب الحال z "durum gereği" sözcüğünden alıntıdır.

hasbinallah

Arapça ḥasbatan lillāh حسبتاً لللٰه z "Allah uğruna" sözcüğünden alıntıdır.

haseki

Farsça χāṣṣagī خاصكى z "hükümdarın gözdesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça χāṣṣ خاصّ z "seçkin, seçilmiş" sözcüğünden türetilmiştir.

hasenat

Arapça ḥsn kökünden gelen ḥasanāt حسنات z "güzel işler, iyilikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasana(t) حسنة z "güzel şey, iyi edim" sözcüğünün çoğuludur.

hasep
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
taḳrīr-i mezkūr ḥasebīle [bahsi geçen memorandum nedeniyle] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḥasbel imkān [imkân ölçüsünde], ḥasbel ḳudre [gücü yettiği kadar], ḥasbel mevˁūd [vaad edildiği gibi], ḥasbel icāze [izin verildiği üzere], ḥasbel merām [kastedildiği gibi], ḥasbel ıktızā [gereği üzere]

Köken

Arapça ḥsb kökünden gelen ḥasab veya ḥasb حسب z "1. hesap, ölçü, 2. sebep, gerekçe" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için hesap maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

hasbel, hasebiyle

Bu maddeye gönderenler

hasbelkader, hasbıhal, hasbinallah


22.08.2014
haset

Arapça ḥsd kökünden gelen ḥasad حسد z "kıskançlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasada حسد z "kıskandı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

hashtag

İngilizce hashtag "bilgisayar dilinde # simgesiyle işaretli etiket" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce hash "# simgesi" (NOT: Bu sözcük Fransızca hache "H harfinin adı" sözcüğünden alıntıdır. ) ve İngilizce tag "etiket, yafta" sözcüklerinin bileşiğidir.

hasıl

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣil حاصل z "1. ürün, 2. özet, sonuç, konunun özü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "üredi, elde edildi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hasıla

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣil حاصل z "ürün, mahsul" sözcüğünden türetilmiştir.

hasılat

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣilāt حاصِلات z "mahsuller, elde edilen şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāṣila(t) sözcüğünün çoğuludur.