hassa1

haski

İngilizce husky "Eskimo köpeği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Huski veya Huskimo "Kuzey Amerika'nın kutup bölgesinde yaşayan bir halk, Eskimolar" özel adından alıntıdır.

haslet

Arapça χṣl kökünden gelen χaṣla(t) خَصلة z "üstünlük, üstün özellik, meziyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣala خَصَلَ z "üstün geldi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

haspa

Arapça ḥṣb kökünden gelen ḥaṣba(t) حصبة z "1. çakıl taşı, 2. derideki her türlü kabarcık, çiçek hastalığı, kızamık" sözcüğünden alıntıdır.

hasr

Arapça ḥṣr kökünden gelen ḥaṣr حصر z "çit veya duvar veya askerle etrafını çevirme, kuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "kuşattı, sınırladı, duvarla çevirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥāṣer "1. hasat, 2. avlu, çitle çevrili yer, özel mülk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hasret

Arapça ḥsr kökünden gelen ḥasra(t) حسرة z "yokluk, yoksunluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḥsr kökünden gelen ḥāsar חסר z "eksik ve yoksun olmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

hassa1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
propie [özellikle] - Fa & Tr: ghaza [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
oğlumı kogıl yāχūd āh éderem / χāṣṣa [özel] āhıdur seher-gāh éderem [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
lākin bir ġarīb χāṣṣacığı [özelliği] vardır hassaten [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χāṣṣaten: Verumtamen [özellikle]

Köken

Arapça χṣṣ kökünden gelen χāṣṣa(t) خاصّة z "1. özel şey veya kişi (dişil), 2. özellik, hususiyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

Daha fazla bilgi için has maddesine bakınız.

Ek açıklama

Veya zarf işleviyle χāṣṣā خاصّا "özellikle, bilhassa".

Benzer sözcükler

hassaten, hazine-i hassa

Bu maddeye gönderenler

bilhassa


09.04.2015
hassa2

Arapça ḥss kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ḥāssa حاسّة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "hissetti, kokladı" fiilinin etken fiil sıfatı dişilidir.

hassas

Arapça ḥss kökünden gelen ḥassās حسّاس z "hisseden, duyarlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "hissetti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

hasta

Farsça χaste خسته z "yaralı, sayrı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χastan خستن z "yaralamak, yaralanmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

hasut

Arapça ḥsd kökünden gelen ḥasūd حسود z "kıskanç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasada حَسَدَ z "ksıkandı" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

haşa

(NOT: Arapça ḥāşa-llāhi حَاشَ الله z "Allah göstermesin (olumsuz dilek sözü)" deyiminden türetilmiştir. ) Arapça deyim Arapça ḥşy kökünden gelen ḥāşā حَاشَى z "dışladı, uzak etti, tenzih etti" fiilinden türetilmiştir.