havra

havf

Arapça χwf kökünden gelen χawf خوف z "korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χāfa خاف z "korktu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

havi

Arapça ḥwy kökünden gelen ḥāwi حاوٍ z "toplayan, kapsayan, içeren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥawā حوا z "topladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

havil

Arapça hwl kökünden gelen hawl هول z "korkma, korku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāla هَالَ z "korkuttu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

havlıcan

Farsça χāvlincān خاولنجان z "kökü kulunç tedavisinde kullanılan bir bitki, topalak, galanga" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kulaŋça कुलञ्ज z sözcüğünden alıntıdır.

havlu

Türkiye Türkçesi hav "hav, ince tüy veya iplik" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lI(g) ekiyle türetilmiştir.

havra
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
havra: Yahudi mabedi.

Köken

İbranice χebrah חברה z "cemaat, içtima" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #χbr חבר z "bir araya gelme, birlikte olma, birleşme" kökünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Aramice/Süryanice χibru "aşiret", Akatça χubūru "cemaat, cemiyet".


10.12.2015
havsala

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥawṣala(t) حَوْصَلة z "kursak, kuş midesi, (mec.) kavrayış, algı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "1. elde edildi, 2. (at) taş ve toprak yuttu" fiilinin fawˁala(t) vezninde türevidir.

havuç

Farsça havīc veya havic هویج z "kökü yenen malum sebze" sözcüğünden alıntıdır.

havut

Farsça hawid veya ḥawīd هود/حويد z "deve semeri, yük için deve hörgücüne sarılan bez" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥwy kökünden gelen ḥawiyya(t) حويّة z "1. bağırsak, bağırsak burması, 2. deve hörgücüne sarılan bez" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça ḥawā "topladı, ördü" fiilinin faˁīla(t) vezninde türevidir.

havuz

Arapça ḥwḍ kökünden gelen ḥawḍ حوض z "su birikintisi, havuz, sarnıç" sözcüğünden alıntıdır.

havva

Arapça ḥawwāˀ حوّاء z "Adem'in eşi, kadın" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḥawwāh חַוָּה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḥyh kökünden gelen ḥayyāh חַיָּה z "canlı, yaşayan" sözcüğü ile eş kökenlidir.