havuz

havra

İbranice χebrah חברה z "cemaat, içtima" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #χbr חבר z "bir araya gelme, birlikte olma, birleşme" kökünden türetilmiştir.

havsala

Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥawṣala(t) حَوْصَلة z "kursak, kuş midesi, (mec.) kavrayış, algı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "1. elde edildi, 2. (at) taş ve toprak yuttu" fiilinin fawˁala(t) vezninde türevidir.

havuç

Farsça havīc veya havic هویج z "kökü yenen malum sebze" sözcüğünden alıntıdır.

havut

Farsça hawid veya ḥawīd هود/حويد z "deve semeri, yük için deve hörgücüne sarılan bez" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥwy kökünden gelen ḥawiyya(t) حويّة z "1. bağırsak, bağırsak burması, 2. deve hörgücüne sarılan bez" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça ḥawā "topladı, ördü" fiilinin faˁīla(t) vezninde türevidir.

havuz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
ol ev içinde bir ḥavẓ kıldı, suw birle toldurdılar [su ile doldurdular], içiŋe suw cānverleri saldılar.

Köken

Arapça ḥwḍ kökünden gelen ḥawḍ حوض z "su birikintisi, havuz, sarnıç" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Arapça sözcüğün Farsça āvāze "su birikintisi, batak" ile alakalı olması mümkündür.

Benzer sözcükler

havuz medyası, havuz problemi, yüzme havuzu


13.08.2017
havva

Arapça ḥawwāˀ حوّاء z "Adem'in eşi, kadın" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḥawwāh חַוָּה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḥyh kökünden gelen ḥayyāh חַיָּה z "canlı, yaşayan" sözcüğü ile eş kökenlidir.

havya

Arapça hwy kökünden gelen hāwiya(t) هاويّة z "uçurum, dipsiz kuyu, cehennem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hawā هوا z "düştü, uçtu" fiilinin fāˁila(t) vezninde türevidir.

havyar

Farsça χāye-vār "yumurtalı, «yumurta taşıyan»" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Orta Farsça χāyag-bār sözcüğünden evrilmiştir.

havza

Arapça ḥwz kökünden gelen ḥawza(t) حوزة z "1. mülk, varlık, 2. bir şeyin sınırları içinde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāza حاز z "elde etti, tuttu, sahip oldu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

hay

"ilgi, kaygı, dilek, üzüntü ünlemi" ünlemdir.

haya1

Arapça ḥyw kökünden gelen ḥayāˀ حياء z "utanma, utangaçlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayā "utandı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.