hayran

hayıt

~? Ar ḥāˀiṭ حاىٔط z [#ḥwṭ fāˁil fa.] çit, avlu duvarı

haykır|mak

<< ETü aykır- bağırmak onom ay/hay bağırma sesi +kIr-

haylaz

<< TTü haylamaz aldırmaz TTü hayla- aldırmak, umursamak +mAz <? ünl hay ilgi ve kaygı ünlemi +lA-

hayli

Ar χayl خَيْل zaşiret, güruh, ordu (≈ Aram χeyl חיל zgüruh, ordu ≈ Akad ellatu a.a. )

haymatlos

Alm Heimatlos hiçbir ülke vatandaşı olmayan kişi, yurtsuz § Alm Heimat yurt, vatan Alm +los +siz, yoksunluk eki

hayran

"şaşkın" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
güçleri gitdi vü ḥayrān kaldılar "... çok beğenen" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
hayrān: Muhayyir, şaşmış, beğenip şaşa kalmış. Hayrān olmak: aşık olmak, ağzı açık kalmak.

Ar ḥayrān حيران z [#ḥyr faˁalān msd.] şaşkın, mecnun, çılgın Ar ḥāra حَارَ zşaştı

 hayret

Not: Arapça sözcük hem sıfat ("hayret eden") hem masdar ("hayret etmek") olarak kullanılır. "Şaşma, şaşırma" anlamı Türkçede 19. yy'a dek egemendir. "Çok beğenen, teveccüh eden" anlamı daha sonra belirmiştir.

Benzer sözcükler: hayran kitlesi, hayranlık


20.02.2020
hayrat

Ar χayrāt خيرات z [#χyr çoğ.] hayır işleri, iyilikler Ar χayra(t) خيرة z [t.] hayırlı şey, hayır işi +āt

hayret

Ar ḥayra(t) حَيرة z [#ḥyr faˁla(t) msd.] şaşma, şaşkınlık Ar ḥāra حَارَ zşaştı

haysiyet

Ar ḥayṯiyya(t) حيثيّة z [y. msd.] ilgi, itibar, şeref, kalite Ar ḥayṯ حيث z [#ḥys̠] yer veya neden belirten bağlaç, nerede, nasıl ki, bundan ötürü +īya(t)2

hayta

?

hayvan

Ar ḥayawān حَيَْوَان z [#ḥyw] 1. yaşama, canlı olma, 2. her çeşit canlı varlık, canavar Ar ḥayya حَيَّ zyaşadı, canlı idi