hazan1

hayy

Arapça ḥyy kökünden gelen ḥāyy حَاىّ z "diri, canlı, Allah'ın bir sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حَىَّ z "canlı idi, yaşadı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hayz

Arapça ḥyḍ kökünden gelen ḥayḍ حيض z "1. akma, seyelan, 2. kadınlarda adet görme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāḍat حاضت z "aktı, adet gördü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

haz

Arapça ḥẓẓ kökünden gelen ḥaẓẓ حظّ z "pay, kısmet, nasip, şans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓẓa حظّ z "talihli idi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

haza

Arapça hāḏā هٰذا z "bu, şu, işbu, işte" sözcüğünden alıntıdır.

hazakat

Arapça ḥḏḳ kökünden gelen ḥaḏiḳ حاذق z "mahir, becerikli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḏāḳa(t) حذاقة z "maharet, beceri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḥaḏiḳa حذق z "mahir ve becerikli idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

hazan1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
yaruk yaz teg erdim tümen tü çiçeklig / χazān mu tüşüttüm kamuġnı kuruttım [aydınlık yaz gibi idim binlerce çiçekli, sonbahar mı getirdim, hepsini kuruttum] [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Ol-daχı korkdı, sögüt gibi titredi, χazān gibi sarardı,

Köken

Farsça χazān خزان z "sonbahar" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

hazan mevsimi, hazan yaprağı


12.08.2017
hazan2

İbranice ve Aramice/Süryanice ḥazzān חזן z "1. tapınak görevlisi, 2. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi, kantor" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük Akatça χazannu veya χazānu "kent yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır.

hazar

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥaḍar حَضَر z "1. meskûn ve ekilip biçilen yer, abadanlık, 2. seferi veya bedevi olmama hali, yerleşiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حَضَرَ z "meskûn ve yerleşik idi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

hazf

Arapça ḥḏf kökünden gelen ḥaḏf حذف z "giderme, eksiltme" sözcüğünden alıntıdır.

hazım

Arapça hḍm kökünden gelen haḍm هَضْم z "sindirim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḍama هَضَمَ z "sindirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hazır

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥāḍir حاضر z "şimdi ve burada olan, huzurda bulunan, mevcut, amade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, huzurda idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.