heba

hazine

Arapça χzn kökünden gelen χazīna(t) خزينة z "gömü, depo, kıymetli eşya veya para konulan yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ganz veya gazn veya gazīnag sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen gaza veya ganza- sözcüğünden evrilmiştir.

haziran

Arapça ḥazīrān حزيران z "Rumi takvimin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hazire

Arapça ḥẓr kökünden gelen ḥaẓīra(t) حظيرة z "çit, çitle çevrili yer, ağıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓara حَظَرَ z "çitle kapattı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

hazret

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥaḍra(t) حضرة z "1. huzur, mevcudiyet, prezans, 2. bir saygı deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, yüzyüze bulundu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

he

"olumlama ünlemi" ünlemdir.

heba
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
kamusı oldı hebā vü ˁömri hiç / geldi baŋa rūzigārum pīç-e-pīç

Köken

Arapça hbw kökünden gelen habāˀ هباء z "toz, özellikle havada uçuşan toz zerresi" sözcüğünden alıntıdır.


06.11.2014
hece

Arapça hcw kökünden gelen hacāˀ هجأ z "1. tempoyla manzume okuma, 2. alfabedeki harflerin sırası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice hgy kökünden gelen hegā הגא z "düşünme, heceleyerek okuma" sözcüğünden alıntıdır.

hecin

Arapça hcn kökünden gelen hacīn هجين z "1. nesli bozuk, melez, soysuz, 2. tek hörgüçlü sürek devesi" sözcüğünden alıntıdır.

hede hödö

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hedef

Arapça hdf kökünden gelen aynı anlama gelen hadaf هَدَف z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadafa هَدَفَ z "hedefledi, nişan aldı" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

heder

Arapça hdr kökünden gelen hadar هدر z "1. cezasız ve kısassız kan dökme, 'kanın yerde kalması', 2. boşa harcanan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadara هدر z "cezasız kan döküldü, boşa gitti" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.