heba

haziran

Arapça ḥazīrān حزيران z "Rumi takvimin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hazire

Arapça ḥẓr kökünden gelen ḥaẓīra(t) حظيرة z "çit, çitle çevrili yer, ağıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓara حَظَرَ z "çitle kapattı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

hazirun

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥāḍirūn حاضرون z "hazır olanlar, mecliste bulunanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāḍir حاضر z "hazır" sözcüğünün çoğuludur.

hazret

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥaḍra(t) حضرة z "1. huzur, mevcudiyet, prezans, 2. bir saygı deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, yüzyüze bulundu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

he

"olumlama ünlemi" ünlemdir.

heba
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
kamusı oldı hebā vü ˁömri hiç / geldi baŋa rūzigārum pīç-e-pīç

Köken

Arapça hbw kökünden gelen habāˀ هباء z "toz, özellikle havada uçuşan toz zerresi" sözcüğünden alıntıdır.


06.11.2014
hece

Arapça hcw kökünden gelen hacāˀ هجأ z "1. tempoyla manzume okuma, 2. alfabedeki harflerin sırası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice hgy kökünden gelen hegā הגא z "düşünme, heceleyerek okuma" sözcüğünden alıntıdır.

hecin

Arapça hcn kökünden gelen hacīn هجين z "1. nesli bozuk, melez, soysuz, 2. tek hörgüçlü sürek devesi" sözcüğünden alıntıdır.

hede hödö

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hedef

Arapça hdf kökünden gelen aynı anlama gelen hadaf هَدَف z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadafa هَدَفَ z "hedefledi, nişan aldı" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

heder

Arapça hdr kökünden gelen hadar هدر z "1. cezasız ve kısassız kan dökme, 'kanın yerde kalması', 2. boşa harcanan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadara هدر z "cezasız kan döküldü, boşa gitti" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.