hemoglobin

hemfikir

Farsça ham هم z "aynı" ve Arapça fikr فكر z "düşünce" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemhal

Farsça ham هم z "aynı" ve Arapça ḥāl حال z "durum" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemipleji

Fransızca hémiplégie "vücudun yarısını etkileyen felç, inme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰēmiplēgia ἑμιπλήγια z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca plḗssō, plēg- πλήσσω z "darp etmek, çalmak, vurmak" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir.

hemisfer

Fransızca hémisphere "yarım küre" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰēmi ἥμι z "yarım" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *sēmi- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca sphaíra σφαίρα z "küre" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemofili

Fransızca hémophilie "kolay kanama hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca phílos φίλος z "seven" sözcüklerinin bileşiğidir.

hemoglobin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
Cild, doğrudan doğruya kendisine temas eden etin adelelerindeki hücreleri ve hemoglobini (...)

Köken

Fransızca hémoglobine "alyuvarlara kızıl rengi veren madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Hämoglobin sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Almanca aynı anlama gelen Hämatoglobulin sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: H. F. I. Hoppe-Seyler, Alm. kimyacı (1825-95).) Almanca sözcük Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" ve Latince globulus "yuvarcık" sözcüklerinin bileşiğidir. Latince sözcük Latince globus "küre, yuvar" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için hem(o)+, glob maddelerine bakınız.


26.09.2017
hemoraji

Fransızca hémorragie "kanama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰaimorrhagía ἁῖμορραγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca rhágē ῥάγη z "püskürme, fışkırma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca rhḗgnymi ῥήγνυμι z "yırtıp çıkmak, püskürmek" fiilinden türetilmiştir. )

hemoroit

Fransızca hémorrhoïde "basur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰaimorrhoís ἁῖμορροίς z "kanayan, kan akıtan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰaíma ἁῖμα z "kan" ve Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

hempa

Farsça hampā همپا z "yoldaş, ayakdaş, ayak uyduran" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça پا z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir.

hemşeri

Farsça hamşahrī همشهرى z "aynı memleketli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şahr شهر z "ülke, memleket, kent" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

hemşire

Farsça hamşīre همشيره z "«sütdaş», kardeş, özellikle kız kardeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şīr شير z "süt" sözcüğünden türetilmiştir.